Alles Over Het Hart

Alles Over Het Hart

 - Aan God Schrijven wat Zich in Mijn Hart Bevindt. . .

Aanbidding • Levend Offer: Christenen worden opgeroepen om dienstbaar aan God en anderen hun oude zelf te laten sterven. Het begrijpen van deze bijbelse waarheid.
 • Heiliging: Leer hoe God een persoon, een plaats of een ding uitkiest zodat Zijn doelen bereikt kunnen worden. Ontdek de feiten.
 • God's Perspectief: Gedenk Mijn verlossing en de lessen die je door de seizoenen van je leven heen hebt geleerd. Gooi de onnodige gedachten aan de kant.
 • Gebed van Jabes: Breid je territorium uit en vergroot je inslag. Probeer iets dat zo groot is dat falen gegarandeerd is - tenzij God je een helpende hand toesteekt.
 • Gebeden voor Vrouwen: Heb jij moeite met bidden? Leer hoe je effectief kunt bidden, waar je voor kunt bidden en hoe je vol vertrouwen hardop kunt bidden.
 • De Kracht van Bidden: Hoe kunnen mijn gebeden krachtiger en effectiever zijn? Bestaat er een geheime formule? Geeft God werkelijk antwoord? Leer wat de Bijbel er over zegt.
 • Biddende Mannen: Waarom hebben zo veel mannen het idee dat bidden gelijk staat aan zwakheid? Kijk eens naar de volgende gedachten over hoe gebeden passen in een authentieke mannelijkheid.
 • Terugkeer van de Verloren Zoon: Mijn zoon keerde naar Jezus terug! Prijs de Heer, die mijn gebeden niet negeerde en mij zijn onfeilbare liefde niet onthield.
 • Gebed om Kalmte: Bestudeer het volledige gebed en leer hoe dit je leven kan be´nvloeden. Van waar komt de hulp?
 • God's Vruchtbare Veld: Zoals de landbouwer met geduld op de regen wacht, zo moet jij ook op God wachten. De vele jaren die je in voorbereiding hierop hebt doorgebracht waren noodzakelijk.
 • God's Zoete Nectar: Leer hoe je onophoudelijk kan drinken van de zoete nectar die onze gemeenschap met God is. Troost anderen, zoals jij ook getroost bent.
 • Gebed van Dankzegging: Was gebed een onderdeel van de eerste viering van Thanksgiving? Hoe kan ik me voorbereiden op een dag van dankzegging? Wat moet ik zeggen?
 • Bidden voor Genezing: Kan ik genezing van God ontvangen? Moet ik meer geloof hebben? Begrijp het concept van genezing en waarom God sommigen geneest maar anderen niet.
 • De Volledige Wapenrusting van God: Ben gesterkt door de machtige kracht van de Heer! Nadat we samen EfeziŰrs 6:10-18 hadden gelezen, besloot mijn zoon dat hij zelf ook zijn wapenrusting wilde aantrekken.
 • Dagelijks Gebed: Heb je je ooit afgevraagd of God hoort dat je tegen Hem praat? Zal Hij luisteren naar wat je te zeggen hebt? Lees de antwoorden.
 • Brieven aan God - Geloof: Volg de reis van een vrouw door haar beproevingen, waarin zij leerde om God in alle omstandigheden te vertrouwen. Lees haar gebeden tot haar vader.
 • God's Tijdschema is Perfect: God heeft alles onder controle en Hij houdt van jou. Hij weet wat het beste is voor jou en de mensen van wie je houdt. Vertrouw op Godĺs plan.
 • God's Ontferming: Kom stilletjes, en ga even met Me zitten. Laat Mij je vandaag aanmoedigen. Niet alles is verloren; niet alles is hopeloos.
 • Het Onze Vader: Hoe zouden Christenen tot God de Vader moeten bidden? Hier vind je een devotie gebaseerd op het model van Christus in het Boek van MatteŘs.
 • Geestelijke Groei: De jaren waarin je kinderen naar de basisschool gaan is een geweldige tijd om een fundering te leggen voor hun geestelijke groei. Disciplineer kinderen zolang ze nog graag willen leren.
 • Christelijke Erfenis: Antwoorden gereed hebben en anderen uitrusten om hetzelfde te doen. Dat is mijn door God gegeven erfenis als Verloren Zoon om anderen te kunnen bereiken.
 • Kindergebeden: Leer hoe je een kind kunt leren om te bidden, en wat te zeggen en wat te verwachten. Begrijp het belang van kindergebeden.
 • God's Zegeningen: Telkens als je met problemen te maken hebt, moet je deze proberen te benaderen als een mogelijkheid voor vreugde. Wanneer je geloof op de proef wordt gesteld neemt je doorzettingsvermogen toe.
 • Lof aan God: Hoe kunnen wij Hem prijzen? Waarom is dit belangrijk voor mij? Ontdek waarom de Hemelse Vader onze verering waardig is.
 • De Aard van God: Een kort roerend verhaal over het ontdekken van God's aanwezigheid, het prijzen van Zijn naam, en het begrijpen van Zijn onvoorwaardelijke liefde. Tuur eens naar deze dingen!
 • Het Wonder van de Geboorte: EÚn van de grootste zegeningen van God. De geboorte van een kind wordt door veel ouders als de meest belangrijke en gezegende mijlpaal in hun leven gezien.
 • Brieven aan God - Vreugde: We verlangen er allemaal naar om de wedloop met vreugde en trouwhartigheid te volbrengen. Lees deze verhalen over hoe je met een eeuwig perspectief kunt leven.
 • God's Steun: Teleurstelling is zo'n listige kleine vos. Deze sluipt binnen voor je het ook maar in de gaten hebt en wacht altijd geduldig op het moment waarop je van God wordt afgeleid.
 • Gebed voor Vrede: Wordt jouw leven geplaagd door zorgen? Verlang jij naar vrede in je hart door er voor te bidden? Kijk eens naar dit gebed.
 • Gebed voor een Stervend Mens: Wil jij graag bidden voor een naaste die stervende is? Kijk eens naar dit gebed dat vrede en troost kan brengen.
 • Op God Wachten: Ben jij het beu om op God's perfecte timing te wachten? Wat is het doel van al dat wachten? Heeft God daar redenen voor?
 • Gebed: Wat is bidden en waarom is dit voor mij en mijn geestelijke reis belangrijk? Vind hier handig bronmateriaal.
 • God Prijzen: Dank en vereer de Hemelse Vader voor Zijn goedheid en Zijn genade. Leer over het belang van prijzen en implementeer dit in jouw leven.
 • God's Beloften: Na decennia lang gebeden te hebben zag ik God eindelijk aan het werk in het leven van mijn zoon! Dus concentreerde ik me op God's trouwhartigheid en ging ik door met bidden.
 • Wat is Bidden: Hoe kan iemand met God praten? Wat worden we verondersteld tegen Hem te zeggen? Geeft God er wel wat om? Lees meer.
 • Christelijk Gebed: Het Onze Vader, het model van Christus voor ons allen. Meditatie. Stille gedachten. Inzicht om je te helpen om je relatie met God te verdiepen.
 • Bidden en Vasten: Jezelf voedsel onthouden met het doel om je op God scherp te stellen. Als je op Hem vertrouwt voor wijsheid en richting, dan zal Hij antwoorden.
 • Vrije Wil: Ik wist dat ik mijn zoon de vrijheid moest geven om zijn eigen vrije wil uit te oefenen en om op eigen houtje een persoonlijke relatie met God te ontdekken.
 • Aanbidding: Het aanbidden van God in Geest en Waarheid. Glorie brengen aan God met het hart van David. Het gaat allemaal om God en Zijn glorie!
 • Prijzen en Aanbidden: Meer dan het zingen van liedjes in een kerk. Het is een levensstijl die voortkomt uit de liefde uit het hart. Een bijbels perspectief op ware verering.
 • Het Verhaal over de Verloren Zoon: De hedendaagse verhalen over 'verloren zonen' zijn soms de meest hartverscheurende ervaringen van Christelijke ouders -- een universele uitdaging voor het geloof.
 • Positief Denken: In moeilijke tijden vertelt ons menselijke instinct ons om ons van God af te keren, om ons zelf te helpen en in onze eigen behoeften te voorzien. Dit moet je niet doen!
 • God's Vaandel: Ik ben van U, en U bent van mij, en vandaag is mijn hart met liefde voor U gevuld. Help me om Uw liefdesverklaringen altijd in gedachten te houden.
 • God's Tedere Momenten: Schenk meer in de poel van mijn leven, in de diepe plekken van mijn verlangen, zodat ik de fluisteringen van Uw hart kan horen. Toon me ondoorgrondelijke dingen waar ik nog niets over weet.
 • Familiegebed: Heb jij een verlangen om als een familie samen te bidden maar heb je niet het zelfvertrouwen om dit ook daadwerkelijk te doen? Dit zal helpen!
 • Christelijke Verering: Het tonen van eerbied en dankbaarheid aan God, die alle vormen van verering en aanbidding waardig is. Leer over het verschil tussen verering en zingen.
 • De Kracht van Gebeden: In gebed gaf ik mijn zoon aan God over, tot vier keer per dag. Ik bad voor zijn verlossing!
 • God's Bedekking: De omstandigheden waar je nu mee te maken hebt zijn slechts druppels in de oceaan van God's vermogens. Leer hoe God jou kan bedekken.
 • Inwijding: Geen handeling voor de verlossing van het kind, maar een geloofshandeling van de ouders om het kind "apart te zetten" voor de Heer.
 • God Herinnert Zich: Dank U mijn hemelse Vader dat U mijn offergaven niet vergeet. U hebt me in overvloed gezegend.
 • Modelgebed: Modelgebed - wat heeft Jezus ons over het gebed geleerd? Welke richtlijnen heeft Hij ons gegeven? Ontdek wat de Bijbel zegt.
 • Gedisciplineerd Bidden: (Ver)Hoort God echt ons gebed? Waarom bidden we, zelfs als we Zijn antwoord niet zien? Leer meer over de discipline van het gebed.
 • Gebed Voor Studenten: Gebed voor studenten - Waarom bidden wij voor onze kinderen? Helpt het hen? Hoe kan ik bidden voor hen? Heeft u suggesties voor wat ik kan bidden?
 • Gebed voor het Kerstdiner: Wanneer je dit jaar je Kerstfeest plant, vergeet dan niet de reden voor onze vreugde. Ontdek hoe we de geboorte van Jezus kunnen vieren met een zegen voor je familie.
 • Overgave Aan God: Wat betekent deze bijbelse zinsnede? Heeft overgave alleen maar te maken met dingen opgeven? Ontdek dat onvoorwaardelijke overgave gelijk staat aan de overwinning.
 • Een Terugkeer Naar God: De kracht van de gebeden van een moeder! Het verhaal over een verloren zoon die na een 20-jarige rebellie naar Jezus terugkeerde.
 • Alles over Gebed: Wat is het? Hoe werkt het? Wil je je gebedsleven verbeteren terwijl je leert hoe je effectiever kunt bidden?
 • Vrees Niet: Ben jij op zoek naar soelaas en vrede in een moeilijke situatie? Voel jij je waardeloos en ineffectief? God zit er op te wachten om je te leiden!
 • God's Oproep tot Intimiteit: Wat is intimiteit en hoe kunnen we dit bereiken? Verlangen we naar God.... om intiem met Hem te zijn?
 • Het Christendom in Twijfel Trekken: Als tiener begon mijn zoon het Christendom in twijfel te trekken en vraagtekens te zetten bij zijn geloof. De eenvoudige boodschap was niet meer genoeg voor hem.
 • Verhoorde Gebeden: God beantwoordt gebeden! God kan daadwerkelijk de vurigste gebeden van een moeder voor de ziel van haar geliefde zoon beantwoorden!
 • Een Stevig Fundament: Leg een solide fundering voor je kinderen. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
 • Brieven aan God - Angst: Lees passages uit dagboeken en gebeden tot God, die in een oprechte afhankelijkheid van God werden geschreven. Vind hoop temidden van angst.
 • Baby's en Peuters: Kijk eens naar dat tere kleine baby'tje, dat voor je het weet in een roekeloze peuter verandert. Hulpeloos gehuil verandert in opstandig geschreeuw.
 • Christelijk Leiderschap: Een gebrek aan Christelijk leiderschap in een gezin leidt tot instabiliteit. Communicatie hapert, geestelijke wortels rotten weg en relaties raken gespannen.
 • Voorbede: De bijbelse fundering voor het bidden voor anderen. Een kijk in de schriftteksten op de model-voorbede van onze Hogepriester, Jezus Christus.
 • Christelijk Vasten: Jezelf iets lichamelijks onthouden om God te verheerlijken en om dieper met Hem in de geest te groeien. Een aan te bevelen leefstijl voor geestelijke groei.
 • Glorie aan God: God wordt verheerlijkt door Zijn schepping, Zijn daden, Zijn zoon Jezus en door gelovigen die voor Hem leven.
 • Geloof in God: Ook al wordt ons geloof ondersteund door bewijsmateriaal en getransformeerde levens, toch moet het eenvoudig en puur zijn, zoals het perspectief van een kind.
 • Alles over Het Leven: Kan God me redden? Kijk eens naar deze levensveranderende verhalen over hoe God levens redde en deze voor eeuwig be´nvloedde.
 • Alles Over Het Hart: Lees over de levensreis van een vrouw die te maken had met kanker, een verloren zoon en andere levensproblemen. Raak ge´nspireerd door de levensweg die zij aflegde.

Het Hart Thuispagina | Over Ons | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutHeart.org, Alle Rechten Voorbehouden.