Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Alles over het hart

Proloog

Na zeven jaar strijd te hebben geleverd tegen borstkanker, ging mijn moeder Nancy naar huis, naar de Heer. Ze was een fenomenale getuige en een voorbeeld van de werkelijke kern van het Christendom. Mijn moeder was nederig, liefdevol en vastbesloten om een verschil uit te maken in de levens van de mensen die God naar haar toe stuurde. Meer dan 250 mensen bezochten de herdenkingsdienst voor mijn moeder om haar leven te vieren. Het was ongelooflijk hoeveel mensen zij op zo'n positieve manier had weten te beïnvloeden. Iedereen was het ermee eens dat ze een goede strijd had geleverd, de wedloop had voltooid en haar geloof nooit had verloren!

Een van de laatste boodschappen die mijn moeder van God ontving was: "Schrijf!". Zij had Gods bedoeling van deze oproep nooit helemaal begrepen, maar aanvaarde de uitdaging met het hart van een dienaar. Terwijl haar gezondheid achteruit ging, raakte ze steeds gefrustreerder door haar gebrek aan concentratievermogen. Ze raakte ontmoedigd omdat haar teruglopende lichamelijke vermogens haar ervan weerhielden om Gods werk te volbrengen.

Ongeveer een maand na mijn moeders dood openbaarde God aan mij dat het werk van mijn moeder nog niet was voltooid. Via een aantal bezoeken en brieven van Christelijke vrienden van mijn moeder, raakte God mijn hart; Hij vertelde mij dat ik zelf een onderdeel van deze "roeping" was! Als verloren zoon was ik een integraal onderdeel geweest van Gods doel voor het leven van mijn moeder! Vol overtuiging opende ik mijn moeders bureauladen om daar het volledige bereik van Gods roeping op onze levens te ontdekken - als een Christelijke moeder en een verloren zoon. Ik was stomverbaasd toen ik de weelde aan materiaal ontdekte die mijn moeder door de jaren heen had geschreven. Brieven, dagboeken, getuigenissen, essays, overdenkingen voor de kerk, notities voor Bijbelstudies. Ze waren fantastisch, rijk aan inzicht en vanuit het hart geschreven. Ze behandelde hierin onderwerpen als het Christendom, het huwelijk, relaties, beproevingen, overwinningen en de zin van het leven. Ze onderzocht haar rol en verantwoordelijkheid als een moeder. Ze smeekte hierin ook tot God voor mij, haar zoon die tegen God in opstand was gekomen.

Tranen rolden over mijn wangen. Ik verzamelde mijn moeders werk en dat hele weekend deed ik niets anders dan lezen. Ik bad tot God omdat ik mij in alle nederigheid realiseerde dat ik inderdaad een verloren zoon was die door Gods geduldige genade werd gered. Door mijn moeders woorden zag ik in dat mijn relatie met Jezus de grootste hoop en het hoogste doel was geweest van het leven van mijn moeder, een leven dat gevuld was geweest met gebeden.

Meteen na deze ervaring bracht God een aantal mensen en omstandigheden in mijn leven die mijn zojuist ontdekte roeping ineens glashelder maakten: Ik zou mijn nalatenschap vorm geven door de verschillende schrijfsels van mijn moeder te organiseren en ze met de wereld te delen!

Mijn doel was mij nu duidelijk, maar de taak zelf leek onmogelijk! Ik voelde me niet bepaald op mijn gemak met de taak die voor me lag. Maar vlak na deze levensveranderende gebeurtenissen opende ik Gods Woord en alles werd in een oogwenk voor me uitgelegd:

Jezus keek hen aan en antwoordde hun:
‘Bij mensen is dat onmogelijk,
maar bij God is alles mogelijk.’

(Matteüs 19:26)

Mijn last viel onmiddellijk van mijn schouders. Mijn hart was ineens niet meer van steen. God herinnerde mij eraan dat dit Zijn onderneming was en dat Hij niet wilde dat ik op mijn eigen vermogens zou vertrouwen. Dit was een project volgens Zijn tijdschema, niet het mijne! Dit was een project voor Zijn heerlijkheid, niet de mijne! Dus bood ik mijzelf aan God aan als boodschapper van het bericht dat Hij voorbeschikt had voor een moeder en haar verloren zoon...

Randall Niles

Lees Nancy's boek!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2020 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden