Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Baby's en peuters


Baby's en peuters

Net zoals dat voor andere baby's en peuters geldt, waren de eerste jaren in het leven van mijn zoon gewoonweg krankzinnig. Je hebt nog maar net ontdekt hoe dat kleine tere baby'tje in elkaar steekt, of hij verandert al in een roekeloze peuter. Het hulpeloze gehuil lijkt van de ene op de andere dag te veranderen in onafhankelijk en opstandig geschreeuw. Ik probeerde de "baby- en peuterfase" te overleven zonder fouten te maken die blijvende gevolgen konden hebben. Ik vroeg God om Zijn leiding en Zijn bescherming van mijn zoon.

Zowel in een letterlijke als in een geestelijke zin plaatste ik beschermende barrières om mijn zoon heen. Ik zorgde ervoor dat de leefomgeving van mijn zoon veilig voor hem was, door kindveilige hekjes te plaatsen en kindveilige sloten aan te brengen. Ik zorgde er ook voor dat de geestelijke omgeving van mijn zoon veilig en positief was. Op zondag gingen we vaak naar het huis van mijn ouders, zodat mijn zoon omgeven zou zijn door de liefdevolle invloed van een Christelijke familie. Ik zag in mijn vader een geweldig model van Christelijk leiderschap voor mijn zoon.

Het schild omhoog houden...

Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

(Psalm 18:31)


De omheining bouwen. . .

Christelijke ouders moeten vanaf het prille begin een "omheining" om hun baby's en peuters zien te bouwen. Net zoals dat voor onroerend goed geldt, moet je eerst fysieke en wettelijke grenzen vaststellen voordat je kunt gaan bouwen. Voor onze kinderen betekent dit dat we grenzen moeten vaststellen die hen zullen beschermen tegen henzelf en invloeden van buitenaf. God wil ons bij dit proces helpen. Hij wil dat ouders Hem zien als een dagelijkse deelnemer in dit proces. We moeten niet alleen de vanzelfsprekende fysieke grenzen vaststellen, maar ook de subtielere geestelijke grenzen voor de lange duur. Bid dagelijks om de bescherming van je kinderen. En breidt deze gebeden na verloop van tijd uit, zodat ze niet alleen over fysieke, maar ook over geestelijke bedreigingen gaan.


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden