Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Vrees niet


Vrees niet

Door verschillende omstandigheden besloot mijn zoon naar Georgetown University te gaan, een universiteit van de Jezuïeten aan de andere kant van het land. Ik was tegelijkertijd verdrietig en opgewonden. Hij zou ver weg zijn, maar aan de andere kant toch ook met mij verbonden. Op Georgetown zou hij namelijk verplicht godsdienstonderwijs moeten volgen. Zo zou hij toch met God in aanraking kunnen blijven.

Het was een tragische tijd in mijn leven. In een maand tijd werd ik niet alleen door mijn zoon verlaten, maar ook door mijn tweede echtgenoot (affaires en een gebrek aan communicatie hadden uiteindelijk tot een scheiding geleid). Ik verloor mijn huis (als gevolg van de scheiding) en mijn hond (in het appartement waar ik naartoe verhuisde mocht ik geen huisdieren hebben, dus ging hij naar mijn moeders huis). Ook mijn baan als lerares veranderde: ik begon aan een nieuwe school met een nieuwe klas te werken. Mijn leven was een volkomen chaos. Dus begon ik op zoek te gaan naar Gods plan voor de rest van mijn leven. In mijn stille tijd begon ik brieven aan God te schrijven.

Lieve Hemelse Vader. . .
    In deze moeilijke omstandigheden heb ik Uw rust en vrede nodig. Ik voel mij zo waardeloos en ineffectief, maar ik ervaar toch wijsheid, geduld en een gebrek aan egoïstische trots. Deze gevoelens moeten wel van U afkomstig zijn, want ik kan niet beweren dat ze van mijzelf zijn. Ik zou willen dat ik Uw plan voor onze levens kon zien. Alles lijkt op dit moment zo hopeloos. Leidt mij alstublieft. Wat moet ik doen?

    U en Uw wereld zijn zo groot en ik ben zo klein. Wie ben ik dat U ook om mij geeft? Maar toch doet U dat. Ik voel Uw zorg voor mij en ik ben daar zo dankbaar voor. Ik weet dat U een prachtig plan voor mijn leven hebt. Ontvouw dit plan alstublieft voor me, dag voor dag en stap voor stap, en weerhoudt mij ervan om U in de weg te staan.

    Dank U voor Uw Woord vandaag. Ik las hoe koning Salomo om wijsheid vroeg. Help mij in te zien hoe ik dingen van U kan vragen, zodat ik mij in deze crisistijd kan verbeteren en geen slachtoffer word van deze wereld en mijn wereldse verlangens. Blijf alstublieft ook bij mijn zoon Randy en help mij om dingen aan hem uit te leggen. Hou hem op Uw pad. Geef mij wijsheid, zodat ik hem kan blijven helpen en hij Uw wegen kan volgen. Dank U wel dat U hem tot dit punt hebt gebracht. Dank U wel dat ik hem een tijdlang in mijn leven heb gehad.
Lieve Nancy. . .

Wacht op Mij en op Mijn tijdschema.
Ben niet bang om alleen te zijn.
Ik zal bij je zijn. Ik hou van je!!

Ik ben bij je...

Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

(Jesaja 41:10)


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden