Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Mijn kindje opgedragen


Mijn kindje opgedragen

Ik droeg mijn zoon op aan de Heer en beloofde Hem dat ik hem een Christelijke opvoeding zou geven. Omdat mijn man op dat moment geen kerkganger was, was deze gebeurtenis een uitdrukking van mijn persoonlijke gebed en mijn persoonlijke toewijding aan God.

Roeping...

Draag alle eerstgeborenen aan Mij op...

(Exodus 13:2; Lucas 2:22)

Toewijding. . .

Wanneer jij je kindje aan de Heer opdraagt, dan is dat een handeling waarmee jij je kind voor de Heer "apart zet". Ik denk dat veel ouders de Bijbelse oproep tot deze beslissing aan zich voorbij laten gaan, ook al ontvangen onze kinderen hierdoor Gods zegen. Wanneer je kindje aan de Heer wordt opgedragen, dan kan die handeling hem of haar niet redden (alleen een gelovige kan gedoopt worden en gered worden als Christen). Het is een handeling van de ouders die voortkomt uit hun geloof. De Bijbel geeft ons duidelijk een mechanisme waarmee onze kinderen als baby gezegend kunnen worden. Sterker nog, als ouder hebben wij een verplichting om onze eerstgeboren zoon aan de Heer te wijden. Het is een symbolische opoffering van de "eerste opbrengst" aan God, een handeling die voortkomt uit het geloof en de toewijding van de ouders, die door God beantwoordt wordt met de zegening van het kind.

Een brief aan God. . .

Dierbare Heer,
Dank U wel voor Randy.
Door mijn liefde voor hem
weet ik hoeveel U van mij houdt.


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Leer meer!

    Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden