Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Alles over het hart Sitemap

Het hart - AllAboutHeart.org
Lees over de levensreis van een vrouw die te kampen had met kanker, een verloren zoon en andere levensproblemen. Raak geïnspireerd door de levensweg die zij aflegde.

Baby's en peuters
Kijk eens naar dat tere kleine baby'tje, dat voor je het weet in een roekeloze peuter verandert. Hulpeloos gehuil verandert in opstandig geschreeuw.

Behandeling van borstkanker
De overweldigende opgave om artsen en behandelmethoden te kiezen. Waar begin je en wie kun je vertrouwen?

Brieven aan God - Angst
Lees uit Nancy's dagboek en haar gebeden tot God, die in een oprechte afhankelijkheid van God werden geschreven. Vind hoop te midden van angst.

Brieven aan God - Geloof
Volg de reis van Nancy door haar beproevingen, waarin zij leerde om God in alle omstandigheden te vertrouwen. Lees haar gebeden tot haar Hemelse Vader.

Brieven aan God - Vreugde
Wij verlangen er allemaal naar om de wedloop vreugdevol en trouw te volbrengen. Lees deze verhalen die laten zien hoe je het leven kunt bekijken vanuit een eeuwig perspectief.

Christelijk leiderschap
Een gebrek aan Christelijk leiderschap in een gezin leidt tot instabiliteit. Communicatie hapert, geestelijke wortels rotten weg en relaties raken gespannen.

De diagnose
Ik vroeg mij af waarom God dit toestond. Had God niet juist beloofd dat Hij een prachtig plan voor mijn leven had?

De kracht van gebeden
In gebed gaf ik mijn zoon aan God over, tot vier keer per dag. Ik bad om zijn verlossing!

De volledige wapenrusting van God
Wees gesterkt door de macht van de Heer! Nadat we samen Efeziërs 6:10-18 hadden gelezen, besloot mijn zoon dat hij zelf ook zijn wapenrusting wilde aantrekken.

De vreugde van de Heer
Kanker kan ons bitter of beter maken. Ik ontdekte dat de vreugde van de Heer zeer belangrijk is in mijn genezingsproces.

De zegens van kanker
Het is beter om leven aan je jaren toe te voegen dan jaren aan je leven. God kan alle omstandigheden gebruiken voor Zijn goede plan.

Een stevig fundament
Leg een stevig fundament voor je kinderen. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Een terugkeer naar God
De kracht van de gebeden van een moeder! Het verhaal over een verloren zoon die na een twintigjarige opstand naar Jezus terugkeerde.

Een terugkeer naar God 2
De kracht van de gebeden van een moeder! Het verhaal over een verloren zoon die na een twintigjarige opstand naar Jezus terugkeerde.

Gebeden om genezing
God is onze hoop en onze belofte. Hij houdt alle dingen in Zijn handen en Hij verricht wonderen. We zijn een onderdeel van Zijn gezin.

Geestelijke groei
De kinderjaren op de basisschool zijn de beste jaren om een fundering te leggen voor hun geestelijke groei. Tuchtig kinderen zolang ze nog graag leren.

Geschenken van God
God heeft mij mijn laatste dagen gegeven zodat ik kan zien hoe Zijn wonderbaarlijke plan wordt uitgevoerd in de levens van mijn geliefde naasten.

Gods beloften
Na decennia lang gebeden te hebben, zag ik God eindelijk aan het werk in het leven van mijn zoon! Dus concentreerde ik me op Gods trouw en bleef ik bidden.

Gods plan voor mijn kanker
Eindelijk gaf ik mijn kanker over aan God en Zijn plan. Dit hielp me om een groot gedeelte van mijn angst los te laten.

Gods tijdschema is perfect
God heeft alles onder controle en Hij houdt van jou. Hij weet wat het beste is voor jou en voor jouw geliefde naasten. Vertrouw op Gods plan.

Gods wil
Ik ontwikkelde een diepere relatie met God. Ik ontwikkelde een grotere waardering voor Gods wil in mijn leven.

Gods zegeningen
Telkens als je problemen hebt, moet je proberen ze te zien als een mogelijkheid voor vreugde. Wanneer je geloof op de proef wordt gesteld, neemt je doorzettingsvermogen toe.

Het doel van mijn leven
God verhoort gebeden op mysterieuze manieren. Hij beantwoordde mijn vurigste gebeden voor de ziel van mijn geliefde zoon.

Het verhaal over de verloren zoon
De hedendaagse verhalen over 'verloren zonen' zijn soms de meest hartverscheurende ervaringen van Christelijke ouders; een universele uitdaging voor het geloof.

Het wonder van de geboorte
Een van de grootste zegeningen van God. De geboorte van een kind wordt door veel ouders als de belangrijkste mijlpaal in hun leven gezien.

Kringen in het water
Net zoals een steentje in een vijver meerdere kringen in het water maakt, zo deed mijn moeder dat ook in de levens van de mensen die zij raakte.

Mijn Christelijke erfgoed
Andere mensen van antwoorden voorzien en hen uitrusten om hetzelfde te doen. Dat is het erfgoed dat God mij als verloren zoon heeft gegeven om andere mensen met het evangelie te bereiken.

Mijn kindje opgedragen
Geen handeling waardoor het kind gered zal worden, maar een handeling van de ouders om het kind "apart te zetten" voor de Heer.

Op God vertrouwen
Kanker heeft me geleerd om te vertrouwen. Wanneer ik mijn kanker loslaat en aan God geef, dan zal Hij alles tot een goed einde brengen.

Overlevende van borstkanker
Een persoonlijk verhaal over vrede, vreugde en hoop te midden van kanker en andere beproevingen in het leven.

Overpeinzingen van een zoon
Mijn moeders laatste uren op aarde waren een weerspiegeling van haar krachtige leven vol moed en geloof in Jezus Christus.

Positief denken
In moeilijke tijden vertelt ons menselijke instinct ons dat we ons van God moeten afkeren, om onszelf te helpen en in onze eigen behoeften te voorzien. Dit moet je niet doen!

Steungroepen voor kankerpatiënten
Wanneer wij onze eigen ervaringen met kanker met anderen delen, dan kunnen we kracht en hoop putten uit elkaar, uit de Bijbel en uit gebeden

Terugkeer van de borstkanker
Deze terugkeer leerde mij vele lessen. Ik leerde om een actievere rol te spelen in mijn eigen gezondheid.

Terugkeer van de verloren zoon
Mijn zoon keerde naar Jezus terug! Prijs de Heer, die mijn gebeden niet negeerde en mij niet verstoken hield van Zijn onfeilbare liefde.

Twijfels over het Christendom
In zijn tienerjaren kreeg mijn zoon twijfels over het Christendom. Hij begon vraagtekens te zetten bij zijn geloof. De eenvoudige boodschap was niet meer genoeg voor hem.

Verhoorde gebeden
God beantwoordt gebeden! God kan echt de vurigste gebeden van een moeder voor de ziel van haar geliefde zoon verhoren!

Volledige overgave aan God
Ik leerde om mijn hele leven aan God over te geven. Ik zou de rest van mijn leven in volledige overgave aan Hem doorbrengen.

Vrees niet
Ben jij op zoek naar rust en vrede in een moeilijke situatie? Heb jij het gevoel dat je waardeloos en ineffectief bent? God wil jou leiden!

Vrije wil
Ik wist dat ik mijn zoon de vrijheid moest geven om zijn eigen keuzes te maken en om op eigen houtje een persoonlijke relatie met God te ontdekken.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden