Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Positief denken


Positief denken

Toen hij zestien was, was mijn zoon een volwaardig lid geworden van de "religie" van het positief denken en de zoektocht naar succes. Hij begon in de zomervakanties voor zijn vader op zijn bouwplaatsen te werken. Zijn vader gaf hem een auto (het excuus was dat het een "bedrijfsauto" was), en daardoor was mijn zoon mobieler dan voorheen en kon hij zijn vader regelmatig bezoeken. Hij stak mijn zoon in de duurste kleren, hielp hem om gekozen te worden tot voorzitter van de studentenraad en hielp hem ook om gekozen te worden tot "meest uitmuntende tiener" in de regio. "Je kunt alles bereiken wat je maar wil, als jij je zinnen erop zet", zei zijn vader altijd. De toelatingsformulieren voor de meest prestigieuze universiteiten aan de oostkust begonnen in de brievenbus te vallen.

In deze periode gingen mijn tweede echtgenoot en ik regelmatig naar een psycholoog om aan onze relatie te werken. We leefden een jaar lang gescheiden van elkaar. Hij kwam pas naar huis terug toen zijn handel in klassieke auto's failliet ging. Mijn zoon kon niet goed overweg met de terugkeer van zijn stiefvader en behandelde hem als een "jongere broer": hij zei dat hij al een vaderfiguur had en geen behoefte had aan een tweede.

Ik stond oog in oog met de mogelijkheid dat ook mijn tweede huwelijk zou mislukken. Als Christen zag ik dat ik mogelijk de grootste fout van mijn leven zou herhalen. Naast de steun die ik uit de Christelijke wereld ontving, ging ik ook op zoek naar emotionele hulp in de vorm van positief denken en positieve expressie. Ik volgde cursussen van John Robert Powers en Dale Carnegie. Ik probeerde zo goed mogelijk met de situatie om te gaan.

Vergeet Zijn voorzienigheid niet. . .

In moeilijke tijden vertelt ons menselijke instinct ons dat we ons van God moeten afkeren en onszelf moeten helpen. Natuurlijk weten we als Christenen dat dit juist de tijden zijn waarin we dichter tot God kunnen komen en Hem kunnen vragen om ons dagelijks overeind te houden. Dit zijn tijden waarin we moeten bidden; voortdurend moeten bidden.

Ik bad dagelijks voor de ziel van mijn zoon. Op dit punt begon ik ook uitdrukkelijk voor zijn toekomstige vrouw te bidden. En ik bad dat mijn zoon een echte "man van God" zou worden.

Ware liefde...

Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

(Jeremia 29:11)

Een werkelijke mogelijkheid. . .

Jezus keek hen aan en antwoordde hun:
‘Bij mensen is dat onmogelijk,
maar bij God is alles mogelijk.’

(Matteüs 19:26)


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden