Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Twijfels over het Christendom


Twijfels over het Christendom

Op dertienjarige leeftijd herstelde mijn zoon zijn relatie met zijn vader en kreeg hij twijfels over het Christendom. Hij bracht de weekeinden afwisselend met ons en met zijn vader door. Steeds wanneer hij van zo'n weekend met zijn vader terugkwam, leek hij wel een replica van zijn vader. Zijn vader was bijzonder succesvol in het leven. Hij leerde mijn zoon om trots te zijn en hij moedigde hem op alle gebieden aan. Dit was goed voor de wat schuchtere kant van mijn zoons persoonlijkheid; hij deed aan sport en was op school op diverse gebieden een uitblinker. Hij zat bijvoorbeeld in de leerlingenraad.

In deze periode begon mijn zoon vraagtekens bij het Christendom te zetten en begon hij aan zijn geloof te twijfelen. De eenvoudige boodschap werkte niet meer voor hem; hij begon nu alles vanuit een intellectuele invalshoek kritisch te bekijken. Ik besloot daarom dat wij als gezin een kerk moesten vinden die eigentijdser, maar wel Bijbelvast was. Ik concentreerde mijn dagelijkse gebeden op de bescherming van mijn zoon tegen kwaadaardige invloeden.

Gods waarschuwing. . .

Wanneer u volop te eten hebt
en mooie huizen bouwt om in te wonen,
wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt,
steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt,
mag u daardoor niet hoogmoedig worden
en de HEER, uw God, vergeten.
Was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde...

(Deuteronomium 8:12-14)


In deze periode werd het fundament van ons gezin stevig door elkaar geschud. We waren zelf een onderneming begonnen die lesmateriaal voor scholen uitgaf, maar we hadden die onderneming aan onze grootste schuldeiser moeten afstaan. We verruilden ons huis voor een 14 meter lange zeilboot. Deze boot werd ons nieuwe onderkomen. Voor mijn echtgenoot was hiermee een levenslange droom uitgekomen. Ik vond toen een van de opstellen die mijn zoon had geschreven. De titel was: "Ik ben mijn eigen ouder". Het mag duidelijk zijn dat de stabiliteit van het gezin wankelde, op een erg ongelegen moment in het leven van mijn zoon.

Mijn zoon wilde een steeds grotere onafhankelijkheid. Ik gaf hem die onafhankelijkheid. Ik liet hem in aanraking komen met wereldse ideeën en gaf hem de vrijheid om zijn eigen beslissingen te nemen. Ik gaf hem de vrijheid om zijn muziek en vrienden zelf te kiezen. Hij verruilde het zomerkamp van de kerk voor een vistocht met enkele vrienden, in een blokhut in North Carolina. Toen mijn zoon twijfels kreeg over het Christendom, liet ik hem alles in vrijheid onderzoeken. Ik vertrouwde op God.

Vertrouwen...

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen
(Psalm 37:5-6)

Kanttekening in de Bijbel...

Vertrouw, vertrouw, vertrouw en gehoorzaam!


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden