Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Gods tijdschema is perfect


Gods tijdschema is perfect

De meest opwindende dag van mijn hele leven was de dag waarop mijn eerste kleinkind, Griffin, werd geboren. Debra vroeg mij of ik zijn peetmoeder wilde zijn. Eerder had zij mij gevraagd of ik haar wilde helpen om een Christelijk fundament voor haar gezin te leggen. Mijn peetmoederschap zou hiervan een symbool zijn. Mijn kleinzoon werd in de kerk van zijn overgrootmoeder gedoopt. Mijn kleinzoon noemde mij "Nina". Mijn zoon is een liefdevolle vader.

Anderhalf jaar later werd ik gezegend met een tweede kleinzoon, Austin. Hij werd in dezelfde kerk gedoopt en mijn man werd gevraagd om zijn peetvader te worden. Ook dit was een uitdrukking van de wens van mijn schoondochter om haar gezin op een Christelijk fundament te bouwen. Nadat de voorganger haar twee baby's had gedoopt, vroeg hij Debra of zij misschien lid van de kerk wilden worden. Ze vroeg mij of het verstandig zou zijn om deze vraag aan mijn zoon voor te leggen, maar ik raadde haar af om dit te doen. Het was voor mijn zoon nog niet het juiste moment en hij was nog geen gelovige. Gods tijdschema is perfect...

Geloof in zijn tijdschema...

Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven;
wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat,
en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

(Hebreeën 11:6)

Een avontuur in mijn geloof. . .

Dank U voor mijn kanker; U hebt alles onder controle en U houdt van mij. U weet wat het beste is voor mij en voor mijn geliefde naasten. U hebt een plan. Help mij om op U te vertrouwen en om een onderdeel van Uw plan te zijn. Dank U wel God voor de zegen van dit avontuur in mijn geloof.


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden