Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Terugkeer van de verloren zoon


Terugkeer van de verloren zoon

Nu groeit mijn zoon uit tot een echte "man van God". Hij is medeoprichter van een bediening die zoekenden en sceptici van "bewijs" voorziet. In zijn kerk is hij nu de leider van de cursus die hem zelf had geholpen om zijn weg terug te vinden naar de Heer. Zijn prioriteiten zijn merkbaar veranderd en hij leert om Gods wegen te volgen op alle gebieden in zijn leven. Nu wij Christus met elkaar kunnen delen, hebben we iets gemeenschappelijks om over te praten. Onlangs vierden we mijn zestigste verjaardag en de komst van mijn derde kleinkind, Lauryn. Ik vecht nog steeds tegen mijn kanker, maar ik ben ongetwijfeld gezegend. Mijn gebeden concentreren zich nu op aanbidding en bescherming. Ik prijs Hem omdat mijn verloren zoon is teruggekeerd en ik vraag om bescherming tegen Satan, want de duivel verliest niet graag.

God verhoort gebeden...

Geprezen zij God,
hij heeft mijn gebed niet afgewezen,
mij zijn trouw niet geweigerd.

(Psalm 66:20)

Terugkeer van de verloren zoon. . .

Randall en Debra werden gisteren samen in hun kerk, Saddleback Church, gedoopt. Wat een zegen is de wetenschap dat zij allebei door de Heer worden geleid. Gods tijdschema is perfect! Ik ben zo blij dat zij hun levens aan God hebben gegeven, niet alleen als stel, maar ook individueel. God, zegen hen en hun gezin en bescherm hen tegen de Satan. Leid hen op het pad der gerechtigheid en schenk hen vreugde!

Moederdag 2001. . .

Er is nu een jaar verstreken sinds Randy zijn hart en zijn leven aan de Heer overgaf. En hoeveel er in een jaar is veranderd! Het is verbazingwekkend hoe de Heilige Geest aan het werk is in zijn leven en in Debra's leven. Het is wonderbaarlijk dat hun kinderen daardoor ook kennis maken met Jezus. Mijn gebeden zijn verhoord en bevestigd: "Randy zal een echte man van God zijn". Dat is altijd mijn vurigste gebed geweest.

Dank U voor Uw werk in Randalls leven! Hij heeft me gevraagd om voor hem te bidden, omdat hij vanavond in de kerk de afsluitende bijeenkomst zal leiden van de cursus voor sceptici. Ze gaven hem zelfs een kwart pagina in het zondagse nieuwsblad om het aan te kondigen. Hij hoopt dat de Heilige Geest via hem zal spreken wanneer hij de hele cursus zal samenvatten en erop zal terugblikken, zodat hij woorden zal spreken die tenminste één mens naar een geloof in Jezus Christus zullen leiden.


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden