Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Het wonder van de geboorte


Het wonder van de geboorte

Het wonder van de geboorte is een van Gods grootste zegeningen. De geboorte van mijn zoon was de gelukkigste dag van mijn leven. Ik vind het nog steeds de belangrijkste prestatie uit mijn hele leven.

Vreugde...

U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht.

(Psalm 92:5)

Verwondering...

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

(Psalm 139:14)

Lof...

Ik denk dat we God niet genoeg kunnen prijzen voor het wonder van de geboorte en de zegen die onze kinderen zijn. Vreugde en dankbaarheid zouden centraal moeten staan in elk gebed over onze kinderen. Wat zou een beter moment kunnen zijn om God te danken dan meteen na de geboorte van een kind? Ik denk dat de meeste ouders zich in de eerste weken na de geboorte van hun kind kunnen identificeren met een diep en bijzonder gevoel van vreugde en dankbaarheid. We zouden datzelfde gevoel van vreugde en dankbaarheid in ons hele gebedsleven moeten aanboren.

Aanbidding...

Ik hou van U, Heer,
en ik verhef mijn stem om U te eren.
O mijn ziel, ben vreugdevol.
Put vreugde, mijn Koning, uit wat U nu zult horen.
Moge dit een zoet, zoet geluid zijn voor Uw oren.

(Laurie Klein, vertaald uit het Engels)


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden