Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

De kracht van gebeden


De kracht van gebeden

Mijn relatie met mijn zoon ontwikkelde zich tijdens zijn universiteitsjaren tot een "vriendschap". Ik stuurde hem bijna elke dag een grappige ansichtkaart en bezocht hem minstens een keer per jaar. Ik leerde al snel om "godsdienstige" onderwerpen uit de weg te gaan. Mijn zoon was op zoek naar mogelijkheden om zijn vaardigheden als spreker te ontwikkelen, en ik was niet goed uitgerust om zijn intellectuele vragen te beantwoorden. Dus weer bleef ik gewoon voor hem bidden en van hem houden. Ik was blij met de groep vrienden die hij aan de universiteit had leren kennen, een groepje van ongeveer 10 jongens die zichzelf omschreven als "harde werkers" en "doorzetters". De meesten van hen waren afkomstig uit grote, stabiele, Rooms-katholieke gezinnen aan de oostkust. Op een indirecte manier hadden zij een geweldige invloed op mijn zoon. En wel heb je ooit: ik begon zelf in deze periode uit te gaan met een Katholieke man. In de periode waarin wij elkaar het hof maakten ging ik ongeveer een jaar lang naar een Katholieke kerk.

Mijn zoon keerde toen naar Californië terug om rechten te gaan studeren. Het was fijn om hem zo dicht bij me te hebben, maar dit bleken drie moeilijke jaren te zijn. Hij had zijn eerste echte liefde ontmoet, maar zij was totaal niet wat hij nodig had. In emotioneel opzicht kreeg hij enkele zware klappen. Ook lichamelijk was hij in deze periode niet zonder problemen, want men stelde vast dat hij een kwaadaardige tumor op zijn rug had. Hij gedroeg zich in deze periode heel onafhankelijk en het duurde weken voordat hij mij over zijn kanker vertelde. Op een bepaalde manier gedroeg hij zich bijna als een "martelaar". Hij was te mager en ik maakte me zorgen over hem.

Dus bleef ik voor hem bidden, vaak tot vier keer per dag. Ik bleef bidden om zijn verlossing. Ik bleef ook bidden dat hij een godvruchtige vrouw zou ontmoeten. Ik voegde hier ook een gebed om zijn genezing aan toe.

Het hart van gebeden...

O HEERE, God mijns heils!
bij dag, bij nacht roep ik voor U.

(Psalm 88:2, Statenvertaling)

Het geloof in gebeden...

Jezus antwoordde: "Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder
te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen
wat er gebeurde met de vijgenboom,
maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:
'Kom van je plaats en stort je in zee,' en het zal gebeuren."

(Matteüs 21:21)

De kracht van gebeden. . .

Zorgen kunnen een heleboel dingen met je doen;
gebeden kunnen een heleboel dingen voor je doen.


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden