Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Een stevig fundament


Een stevig fundament

Toen mijn zoon drie jaar oud werd, hield ik een enorm verjaardagsfeest. Ik heb nu het idee dat het feest vooral voor mezelf was, omdat ik zo'n enorme opluchting voelde. Mijn zoon had de baby- en peuterjaren overleefd! Ik had een stevig fundament voor mijn zoon gelegd en ik was God daarvoor dankbaar.

Op Zijn belofte vertrouwen. . .

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

(Spreuken 22:6)

Op Zijn Rots bouwen. . .

Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen,
en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd,
stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

(Matteüs 7:25)


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden