Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Gods beloften


Gods beloften

Aan het einde van zijn rechtenstudie had mijn zoon eindelijk alle banden verbroken met de vrouw die zo'n slechte emotionele invloed op hem had gehad. Ook lichamelijk was hij genezen. Zijn oncoloog had hem na zijn behandeling verteld dat hij nu helemaal gezond was. Door een samenloop van omstandigheden nam mijn zoon een baan bij een groot advocatenkantoor in Orange County. Hij was nu nog maar twintig minuten van mij vandaan.

Op 25-jarige leeftijd was mijn zoon al een topper in het vak. Hij was gezegend met werelds succes. Ik was erg trots op al zijn prestaties, maar ik wenste dat we meer met elkaar gemeen hadden. Hij woonde nu weliswaar dicht bij me in de buurt, maar we hadden erg weinig om met elkaar over te praten. Ik zorgde er nog steeds voor dat ik vooral geen diepe inhoudelijke discussies over het Christendom met hem begon. Maar ik probeerde zo goed mogelijk om mijn leven een getuigenis te laten zijn. Ik bleef vlijtig bidden. Ik zag Gods beloften aan het werk. Ze versterkten mijn zoon en brachten hem dichter "bij huis". God was ongetwijfeld aan het werk, dus vroeg ik de Heilige Geest in mijn gebeden vooral om het leven van mijn zoon te blijven "choreograferen".

Hoop in de Heer...

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
(Jesaja 40:28-31)


Nog een herinnering voor mijn Zoon...

Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen
als hij er het leven bij inschiet?
Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?

(Matteüs 16:26)

Nog een herinnering voor Mij...

En wij weten dat voor wie God liefhebben,
voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn,
alles bijdraagt aan het goede.

(Romeinen 8:28)


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden