Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Brieven aan God - Geloof


BRIEVEN AAN GOD – GELOOF


“DE WEDLOOP VOLBRENGEN”

In 1994 werd mijn zoon Randall verliefd op Debra en trouwde hij met haar. Ik had al jaren voor zijn toekomstige vrouw gebeden en Debra paste precies bij elke hoop die ik had gehad. Ik ontmoette in die tijd ook mijn ware liefde. Twee maanden voor het huwelijk van Randall en Debra trouwde ik met Bob. Ik was zo gelukkig. Ik had een liefdevolle echtgenoot, een appartement dat op de oceaan uitkeek, een zoon met een schattige vrouw die dichtbij woonden, en een actief leven dat bestond uit les geven aan een vijfde klas voor hoogbegaafde kinderen, kerkactiviteiten zoals het leiden van een Stephen Ministry cursus, en mijn dagelijkse wandelingen, zwempartijen en fietstochten met Bob.

Zes maanden later stelde men vast dat ik borstkanker had. Na een mastectomie, een borstreconstructie en dagelijkse hormoonbehandelingen om een terugkeer te voorkomen, was mijn kanker voor mij niets meer dan een hobbel op mijn levensweg. Maar toen bleek dat de borstkanker in 1997 naar mijn ruggengraat was uitgezaaid, wist ik dat mijn dagen geteld waren. Alleen God kende dat aantal en Zijn tijdschema is perfect. Dus plaatste ik mijn vertrouwen in Hem. Hij heeft mij deze laatste jaren gegeven zodat ik de ontvouwing van Zijn wonderbaarlijke plan in de levens van mijn geliefde naasten kan meemaken. Ik had acht verschillende soorten chemotherapie, vier soorten hormoonbehandelingen en twee bestralingsrondes. Ik ben ongetwijfeld gezegend geweest.

Ik ben gezegend omdat ik mijn drie kleinkinderen ter wereld heb zien komen en hen heb leren kennen als unieke, door God geschapen mensen. Ik zou heel graag hun successen en de bijzondere momenten in hun latere levens met hen willen vieren, maar ik ben getroost door de wetenschap dat zij in een Christelijk gezin worden opgevoed.

De grootste zegening was wel dat Randall na twintig jaar twijfels, agnosticisme en zelfs atheïsme naar een overtuigd geloof in Jezus terugkeerde. Als gelovige moeder had ik jarenlang vurig gebeden dat mijn zoon een echte "man van God" zou worden. Wie weet hoe God werkt, maar Zijn Heilige Geest is als een choreograaf die "voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede".

---------


Brief aan God – Wie ben ik?
(september 1994)

Wie ben ik?

Ik ben een Christen die haar plezier heeft verloren.
Ik ben taakgericht, niet mensgericht.
Ik ben onafhankelijk en kan voor mezelf zorgen.
Ik ben een lerares.
Ik dien God en raak vermoeid.
Ik ben een echtgenote, moeder, grootmoeder,
zus, dochter, nicht en vriend
voor enkele heel bijzondere mensen.

Heer, wat ziet U in mij?

Mijn kind, Ik zie een geliefd mens. Zij probeert zo hard om alles onder controle te houden, dat ze een groot gedeelte mist van de vreugde en de vrijheid die Ik voor haar heb. Ontspan je, laat Mij voor de zaken zorgen, geniet, leer nieuwe dingen. Groei. Ik heb een prachtig plan voor jou en Bob.

Hoe moet ik veranderen?

Ik moet wat pittiger worden! Heer, geef mij een teder hart. Ik moet sommige zaken loslaten en ze aan God geven. Ik moet openstaan voor Zijn verrassingen en Zijn vreugde. Open mijn hart, Heer, om een leerling te zijn en laat de Heilige Geest via mij werken. Help me om anderen met Uw liefde te beïnvloeden.


---------


Brief van God – Vertrouw op Mij
(ergens in 1997)

Prijs Mij in deze beproeving.

Kijk naar het grotere totaalbeeld.

Vind je rust in Mij.

Vind je vrede door Mij te vertrouwen.

Sta open voor Mijn Heilige Geest, zodat je anderen voor Mij kunt bereiken.


---------


Brief aan God - Overpeinzingen
(ergens in 1997)

U zal overwinnen.

U geeft ons wat wij hebben.

U bent almachtig.

Wie kan aan U twijfelen?

U bent zo veel groter dan ons.

U verricht wonderen.

U bent de grote Schepper (alles van de mens is ijdelheid).

U bent glorieus en U zorgt ervoor dat ik niet val.


---------


Brief aan God – Nederigheid
(januari 1998)

Beste God,

Het is het begin van een nieuw jaar. Wat zal 1998 mij brengen?

  Pijn en zegeningen, leven en dood, onbegrensde geestelijke groei, liefde van anderen en voor anderen, de sterkte om te volharden, de moed om beproevingen te doorstaan, enthousiasme over de toekomst en een vernieuwd geloof.


God, ik dank U omdat U tijdens mijn chemotherapie bij me was. Dank U voor de zegeningen die hiervan het gevolg zullen zijn.

  Ieder die God met heel zijn hart en heel zijn ziel zoekt zal Hem vinden.


Het Woord van God is zo dichtbij. Het is in mijn mond en in mijn hart wanneer ik de Bijbel bestudeer.

  Als Christenen zich nederig en bescheiden opstellen, bidden, God opzoeken en zich van hun boosaardige wegen afkeren, dan zal God hen horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. God luistert!


  Gezegend is de mens die God gekozen heeft om Hem te benaderen. Als jij in je hart gelooft en met je mond belijdt, dan zul je gered worden.


We kunnen stoutmoedig tot Hem komen, met vertrouwen, door ons geloof in Christus. Jezus kan onze tekortkomingen voelen omdat Hij een mens was, dus kunnen we moedig tot de troon komen waar we de genade en het erbarmen vinden die ons in onze moeilijke tijden zullen helpen.

  De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis.


Wat wilt U dat ik met de rest van mijn leven zal doen?

  Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.

  Sla je vleugels uit als een adelaar, loop maar wordt niet moe, ren maar raak niet uitgeput.

  Leer om je dagen te tellen, zodat jij je hart op een wijze manier kan toepassen.

  God maakt alles mooi, wanneer het juiste moment ervoor is aangebroken.


Dank U wel, omdat U er bent, omdat U om mij geeft en omdat ik Uw genade en erbarmen heb.

Liefs, Nancy

---------


Brief aan God – Liefde
(februari 1998)


Beste God,

Geef me de kracht om nog meer kankerbehandelingen te doorstaan. Help mij ontdekken hoe ik deze pijnlijke tijd kan gebruiken om met oprechte gevoelens voor anderen te bidden.

Dank U voor Randall. Dankzij mijn liefde voor hem weet ik hoeveel U van mij houdt.

Nancy

---------


Brief aan God – Pensioen
(augustus 1998)


Beste God,

Ik ben druk bezig geweest om na 33 jaar in het onderwijs met pensioen te kunnen gaan. Ik ben ook op zoek geweest naar alternatieve geneeswijzen voor mijn kanker. Ik weet dat mijn vertrouwen in Uw helende kracht mijn beste alternatief is. Het spijt me dat ik andere geneeswijzen een hogere prioriteit heb gegeven. Geef mij alstublieft richting, geef mij Uw vrede en help mij om anderen met Uw liefde en vrede te benaderen. Ik ben dankbaar omdat U de deur naar mijn pensioen hebt geopend.

Vergeef mij Heer, omdat ik mijn eerste liefde - U - had verlaten. Ik vond U vanzelfsprekend, omdat ik wist dat U er altijd voor me bent. Ik denk dat ik gewoon verward en boos ben over deze strijd tegen mijn kanker. Verlaat mij niet. Ik heb U aan mijn zijde nodig om me vast te houden wanneer ik struikel.

Ik hou van U, Nancy

---------


Brief aan God – Hoop
(februari 1999)


De dag na mijn 58e verjaardag ben ik vroeg opgestaan met een verlangen om U, God, te schrijven. Maar ik kon mijn nieuwe dagboek niet vinden. In het donker greep ik dit oude dagboek en ik vond hierin dierbare beloften en advies dat U mij door de jaren heeft gegeven.

Een jaar geleden was ik bang dat ik deze verjaardag niet meer zou halen, maar hier ben ik. En ik voel me "goed". Mijn oncoloog zei zelfs dat ik het deze maand "prima deed", na meer dan een jaar chemotherapie en bestraling. Hij dacht dat dit door de chemokuur kwam, maar ook door mijn gebeden en onze cruise naar Hawaii. Ik denk dat ook liefde een grote invloed op mijn genezing heeft gehad.

Wat een prachtig verjaardagsweekend. Ik wilde eigenlijk ergens naartoe gaan, maar de dingen waarvan ik het meeste hou zijn hier. Thuis. Op de vooravond van mijn 58e verjaardag hadden Bob en ik een romantisch etentje op het water. Daarna zong het kerkkoor, waar Bob in zingt, "Eén geloof, één hoop, één liefde" en ik heb zo veel om dankbaar voor te zijn, vooral Randall die in de kerk was en tot U sprak. En tenslotte, al die blijheid en knuffels tijdens het verjaardagsetentje met de kleinkinderen. Zo veel zegeningen...

Ik dank U omdat U voor mijn tante Jo hebt gezorgd en haar aan het einde van haar dagen hebt laten thuiskomen. Dank U voor de liefde van mijn zus en haar gezin. Ik kan Uw werk in mijn moeders leven niet begrijpen, maar ik weet dat U van haar houdt en dat U een plan voor haar hebt. Wees alstublieft dicht bij haar. Dank U voor de liefde van mijn familie.

Deze stille tijd met U is zo waardevol. Het is een geschenk dat altijd beschikbaar is, als ik er maar naar op zoek ga. Help mij om mezelf voor U en Uw liefde open te stellen; om Uw wil te doen in de dagen die U voor mijn leven op deze aarde hebt gepland, totdat ik naar huis zal gaan om bij U te zijn.

---------


Brief aan God – Dankbaarheid
(december 1999)


Beste God,

Dank U voor mijn kanker. U hebt alles in de hand en U houdt van mij. U weet wat het beste voor mij en mijn naasten is. U hebt een plan. Help mij om op U te vertrouwen en om een onderdeel van Uw plan te zijn.

Dank U God voor Uw liefde voor ons en voor de komst van Uw dierbare zoon Jezus Christus, die kwam om met ons te leven, ons te onderwijzen en voor ons te sterven zodat U ons vergeving voor onze zonden kon geven.

Dank U voor de gelegenheid om een moeder te zijn (en de geweldige verantwoordelijkheden hiervan). Dank U voor Uw voortdurende aanwezigheid, te midden van mijn vele tekortkomingen. Gebruik mijn kanker, zodat ik Randall dingen over U kan leren en zodat ik een godvruchtige invloed kan zijn in de levens van mijn stiefkinderen, mijn kleinkinderen, mijn echtgenoot, mijn tante, mijn moeder, mijn zus en haar gezin, vrienden en alle mensen die ik ontmoet.

Dank U omdat U mijn kanker gebruikt als een leermeester voor mij - om mij af te remmen en mij met U in contact te brengen. Help me om mijn kanker als een leermeester en als een avontuur te beschouwen, waarvan ik kan leren en vervolgens verder kan gaan. Zegen Bob en Randall en mijn lieve familie en vrienden terwijl zij mij op dit avontuur vergezellen. Maak ons sterk door onze zwakheden en onze afhankelijkheid van U.

Dank U voor Uw vele zegeningen. Ze zijn ontelbaar. Help mij om de geest van mijn zonden uit het verleden te begraven, want ze zijn vergeven en vergeten. En help me om mijn dagelijkse zonden te herkennen en te belijden, zodat ik de liefde van Christus beter kan weerspiegelen en door U op een machtiger manier gebruikt kan worden.

Liefs, Nancy

---------


Brief aan God – Ontzag
(maart 2000)


Beste God,

Ik schrijf deze brief om U te vertellen hoeveel ik van U hou.

Ik hou van U omdat U eerst van mij hield. U hield zo veel van mij dat U Uw zoon naar de aarde stuurde om mijn pad te verlichten en om mij te laten zien hoe ik door geloof in Jezus Christus, Uw Zoon, Uw kind kan zijn. Dank U dat U mij hebt gekozen. Ik dank U voor Uw erbarmen en Uw genade om mij als Uw dochter aan te nemen. Ik dank U omdat U mijn ogen hebt geopend en mijn hart hebt verzacht, zodat ik Uw waarheid en Uw liefde kon aanvaarden.

Ik kan U nooit genoeg danken voor mijn rechtvaardiging door het bloed van Uw zoon, zodat ik vrijuit met U kan praten, als mijn papa, en ooit voor U kan staan - perfect vergeven en gereinigd van mijn zondige aard en mijn ongehoorzaamheid. U bent zo heilig en rechtschapen en ontzagwekkend dat er geen andere manier is waarop ik tot U zou durven komen en voor Uw troon zou durven knielen. Er is niets wat ik zelf zou kunnen doen om deze eer te verdienen. Alleen door Uw genade kan ik mij in het licht van Uw aanwezigheid begeven.

Ik ben wie ik ben en toch houdt U van me. Ik dank U omdat U mij hebt geschapen zoals ik ben en omdat U mij Christelijke ouders hebt gegeven, die mij vanaf mijn negende levensjaar steeds Uw wegen hebben geleerd. Dank U voor Uw rijke genade, die meer dan voldoende is om mij een begrip te geven van Uw plan voor mijn leven en om Uw wil te gehoorzamen.

Heer, vergeef me wanneer ik mijn eigen pad insla en Uw pad niet opzoek. Vergeef me wanneer ik trots ben op mijn eigen daden en U hiervoor niet de eer geef. Ik dank U omdat U mij nederig maakt, zodat ik kan zien hoe U in mijn leven aan het werk bent. Ik heb spijt van die momenten waarop ik op zoek ging naar lof van andere mensen, in plaats van U te eren.

Dank U voor de wijsheid die U mij geeft wanneer ik erom vraag. Help me om niet als een golf in de zee te zijn, die door de wind gedreven wordt en door de problemen van deze wereld heen en weer wordt geslingerd. Help me om geen tweeslachtige gedachten te hebben en niet de wegen van de wereld in te slaan, maar om U in Uw wegen te volgen.

Ik dank U omdat U mij en mijn verhaal gebruikt om anderen met Uw liefde en Uw Evangelie te bereiken. Vul mij komende maandag met Uw Heilige Geest zodat ik Uw woorden, niet de mijne, kan spreken. Leidt die ene vrouw, wiens hart U geraakt wilt zien, naar mijn praatje in deze Christian Outreach Week en gebruik mij om haar hart te raken.

U bent een liefdevolle, barmhartige en ontzagwekkende God, en ik hou van U.

In Uw genade, Nancy

---------


Brief aan God – Groei
(januari 2001)


God,

Kanker heeft mij ervan bewust gemaakt dat mijn tijd op aarde slechts tijdelijk is. Ik wil mijn dagen niet met zinloze activiteiten verspillen. Ik wil ervoor kiezen om mijn tijd te besteden aan zaken die mij zullen helpen om meer naar het evenbeeld van Christus toe te groeien. God, ik geef U mijn tijd.

Uw kind, Nancy

---------


Brief aan God – Zegen
(februari 2001)


Heer,

Vandaag was mijn 60e verjaardag! Ik kan niet geloven dat ik 60 ben geworden! Ik voel me niet oud. Maar ik voel me door U gezegend omdat ik nog leef. Ik weet dat mijn dagen geteld zijn en dat U de enige bent die weet hoeveel dagen mij nog hier op deze aarde resten. Ik ben zo dankbaar dat U ervoor gekozen hebt om mij zo lang te laten leven, zodat ik mijn kleinkinderen mocht leren kennen, mocht zien hoe de liefde van mijn zoon en schoondochter voor U groeit, mijn memoires mocht voltooien en anderen met mijn kanker mocht dienen. Ik ben ook zo dankbaar dat U mij hebt toegestaan om er voor Bob te zijn, zodat mijn naam niet werd bijgeschreven op de lange lijst van tragedies zijn leven.

Liefs, Nancy

---------


Gods fluistering
(11 september, 2001)


Ik werd vanochtend om half vijf wakker doordat een stem mijn naam fluisterde: “Nancy”. De Heer waakte me zachtjes uit mijn diepe slaap door in mijn hoofd mijn naam uit te spreken. Hoewel God mij al meerdere malen midden in de nacht heeft gewekt en Hij me er dan toe aanzette om dan voor specifieke dingen te bidden (waarvan later bleek dat ze gebeden nodig hadden), toch had ik nog nooit meegemaakt dat Hij mijn naam uitsprak. Ik viel naast mijn bed op mijn knieën. Ik hoefde in deze heilige plaats mijn schoenen niet uit trekken, omdat mijn voeten al ontbloot waren.

“Nancy, ik ga jou zegenen. Ik ga jou zo ontzettend zegenen! Laat Mij via jou spreken en Ik zal via jou spreken." Ik voelde me vereerd, maar ook nederig, omdat God ervoor had gekozen om zo via mij te spreken. Ik bad dat ik door de Heilige Geest open zou staan voor Zijn leidende hand en Zijn woorden. Ik heb het gevoel dat ik een intiemere relatie met Hem moet ontwikkelen.

Beste Heer, ik ben ervan overtuigd dat U zult doen wat U beloofd hebt. Ik leef nu in een tijd die ik van U te leen heb gekregen en ik ben dankbaar dat U mij hebt toegestaan om zeven jaar lang met kanker en met alle behandelingen te kunnen leven. Ik dank U voor alles! Hoe wilt U mij gebruiken? Misschien zult U wel via mij tot mijn nieuwe Bijbelstudiegroep spreken, of via mijn boek "Prayers for a Prodigal" ("Gebeden voor een verloren zoon"], dat mijn zoon en ik samen willen gaan schrijven, of over twee weken wanneer ik mijn verhaal met het kerkkoor zal delen...

Mijn verstand staat in de hoogste versnelling, maar ik luister niet meer naar de Heer.

Ik had langer op mijn knieën moeten blijven om God te vragen wie mijn gebeden nodig had, in plaats van meteen in mijn dagboek te schrijven en me in mijn knusse bed terug te trekken om weer te gaan slapen. Ik miste een zegening die God voor mij in petto had. Om 7 uur in de ochtend belde mijn zoon ons. Hij zei dat we naar het nieuws moesten kijken. Hij zei: "Het is oorlog! Het World Trade Center en het Pentagon zijn aangevallen!”

Bob en ik keken in ongeloof naar het afgrijzen dat door de TV steeds maar weer werd herhaald: hoe de gekaapte Amerikaanse vliegtuigen, vol met passagiers, tegen de torens van het World Trade Center vlogen en hoe de torens, vol met mensen, vervolgens één voor één omlaag stortten, en hoe de rook boven de skyline van Manhattan uitsteeg. Een derde vliegtuig stortte zich in het Pentagon, wat een enorm gat in het gebouw veroorzaakte en wederom vele Amerikanen doodde. Dit alles terwijl een vierde vliegtuig, met Camp David of het Witte Huis als doel, ergens buiten Pittsburgh neerstortte en zo alle mensen aan boord doodde.

Ik was sprakeloos. Ik kleedde me aan om naar mijn trainingsbijeenkomst te gaan, waar ik werd opgeleid om een leider te worden voor de "Community Bible Study", onze Bijbelstudiegroepen. Bob hield mijn handen vast en sprak een prachtig gebed uit voor ons land, voor onze president, voor de gewonden en hun families, voor alle mensen die waren overleden, maar ook voor de daders van deze afgrijselijke gruweldaad. Ik was niet in staat om te bidden. Ik ging naar de bijeenkomst waar we eerst een uur op onze knieën baden, maar ik kon nog steeds niet praten. Ik bevind me al de hele dag in een shocktoestand en ik heb moeite om iets zinnigs te zeggen of te bidden. Ik luister alleen maar naar de mensen om me heen terwijl zij huilen en welsprekend bidden.

Ik bid dat God mij morgen de woorden zal geven voor de vijftien vrouwen die Hij voor mijn praatgroep heeft gekozen en dat we samen van deze tragedie zullen genezen. Ik bid dat deze tragische dag ons land als nooit tevoren zal verenigen en dat we naar het geloof zullen terugkeren dat ons land zo sterk heeft gemaakt.

HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

(Psalm 18:2)


Lees hier verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden