Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Brieven aan God - Angst


BRIEVEN AAN GOD - ANGST


"VOEL JE NIET VERSLAGEN"

Na twee mislukte huwelijken bereikte ik een dieptepunt in mijn leven. Nog geen maand nadat mijn tweede echtgenoot me verliet werd ons huis verkocht en werd ik ook verlaten door mijn geliefde enige kind, Randy. Hij ging aan de andere kant van het land aan Georgetown University studeren. Als lerares verhuisde ik naar een andere school waar ik een nieuwe klas kreeg toegewezen. Ik kende er niemand. Ik had een nieuw appartement waar ik geen huisdieren mocht hebben, dus gaf ik mijn terriër aan mijn moeder. Het huisnummer van mijn nieuwe appartement was 911 [het Amerikaanse alarmnummer] en dat was heel toepasselijk: ik kon alle hulp gebruiken die ik maar kon krijgen. Mijn appartement lag verscholen achter een groot aantal bomen. Het voelde als een grot waarin ik mij aan het eind van de dag kon terugtrekken. Ik bad dat God mij elke dag Zijn wil zou tonen en mij zou leren om te gehoorzamen. Ik schreef vele uren in mijn dagboek. Ik schreef brieven aan God en soms schreef ik ook Zijn antwoorden op, als die aan mij geopenbaard werden tijdens mijn meditatie.

---------


Brief aan God - Vrede en richting
(april 1984)

Lieve Hemelse Vader,

In deze moeilijke omstandigheden heb ik Uw rust en vrede nodig. Ik voel mij zo waardeloos en ineffectief, maar ik ervaar toch wijsheid, geduld en een gebrek aan egoïstische trots. Deze gevoelens moeten wel van U afkomstig zijn, want ik kan niet beweren dat ze van mijzelf zijn. Ik zou willen dat ik Uw plan voor onze levens kon zien. Alles lijkt op dit moment zo hopeloos. Leidt mij alstublieft. Wat moet ik doen?

U en Uw wereld zijn zo groot en ik ben zo klein. Wie ben ik dat U ook om mij geeft? Maar toch doet U dat. Ik voel Uw zorg voor mij en ik ben daar zo dankbaar voor. Ik weet dat U een prachtig plan voor mijn leven hebt. Ontvouw dit plan alstublieft voor me, dag voor dag en stap voor stap, en weerhoudt mij ervan om U in de weg te staan

Dank U voor Uw Woord vandaag. Ik las hoe koning Salomo om wijsheid vroeg. Help mij in te zien hoe ik dingen van U kan vragen, zodat ik mij in deze crisistijd kan verbeteren en geen slachtoffer word van deze wereld en mijn wereldse verlangens. Blijf alstublieft ook bij mijn zoon Randy en help mij om dingen aan hem uit te leggen. Hou hem op Uw pad. Geef mij wijsheid, zodat ik hem kan blijven helpen en hij Uw wegen kan volgen. Dank U wel dat U hem tot dit punt hebt gebracht. Dank U wel dat ik hem een tijdlang in mijn leven heb gehad

Liefs, Nancy

---------


Brief van God - Vrees niet (april 1984)

Lieve Nancy,

Wacht op Mij en Mijn tijdschema.

Het is oké om jezelf te verbeteren.

Ben niet bang om alleen te zijn. Ik zal bij je zijn.

Ik hou van jou!!

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Lees Jesaja 41)


Ik zal je louteren, maar niet als zilver,
in de smeltoven van de ellende zal Ik je beproeven.
Ik ben de HEER, jullie God,
die jullie onderricht in je eigen belang,
die jullie leidt op de weg die je gaat. (Lees Jesaja 48)

---------


Brief aan God - Een nieuw begin (augustus 1984)


Beste God,

Dit is het begin van de tweede helft van mijn leven; het begin van een nieuw leven. Ben alstublieft bij me en geef me richting. Help me om van het verleden te leren. Geef me een wijsheid die ik nooit heb gehad, een liefde voor anderen (zonder zoveel aan mezelf te denken), optimisme en enthousiasme voor de toekomst. Laat mij dicht bij U zijn.

Dank U voor alles wat U me gegeven hebt: familie en vrienden die van me houden, een prachtige zoon, een goede baan, voldoende geld, gezondheid, mijn uiterlijk, mijn verstand, een persoonlijkheid waar ik mee kan leven en een geloof in U.

Ik zou graag willen denken dat ik een schone lei ben die ik U kan geven, zodat U hem kan gebruiken zoals U maar wil, maar de realiteit is dat ik gewoon mijzelf ben; de som van al mijn vroegere ervaringen en een bijzonder, door U geschapen mens. Dus U zult me moeten ontmoeten waar ik op dit moment ben en mij gebruiken zoals ik ben, want dat is wie ik ben. Maar volgens mij wist U heel goed wat U met mij van plan was toen U mij maakte.

Ik heb een thuis nodig waar ik gelukkig kan zijn en waar ik dit jaar kan groeien. Ik heb een kerk nodig waar ik kan groeien en bidden, Uw woord kan bestuderen, een ondersteunend netwerk kan hebben, met anderen kan samenzijn en vreugde en begrip kan vinden. Ik heb vrienden nodig. Ik moet er nu voor zorgen dat ik financieel stabiel wordt. Ik moet orde op zaken stellen in mijn leven en groeien, zowel geestelijk als relationeel.

Dank U voor Uw nabijheid. Ben er alstublieft ook voor de mensen van wie ik hou. Dank U voor Uw liefde voor mij zodat ik van mezelf kan houden, en van anderen, en van U.

Nancy

---------


Brief aan God - Vertrouwen (januari 1985)

Hallo God,

Het is alweer een tijdje geleden sinds ik de tijd heb genomen om U te schrijven. Bedankt dat U altijd bij me bent wanneer U mij roept en dat U het niet te druk hebt om naar me te luisteren. Hoe doet U dat? Hoe kan ik leren om dat te doen?

Ik prijs U voor Uw liefdevolle zorg voor mij. Ik dank U voor Uw bescherming van Randy en mijzelf. Ga hier alstublieft mee door. Leid mij in Uw wegen. Geef me het onderscheidingsvermogen om te weten welke Uw wegen zijn en welke niet.

Houd mij alstublieft op Uw pad. Ik hou van U en ik heb Uw liefde nodig.

Ik heb U in mijn leven nodig. Met mijn eigen wijsheid kan ik alleen maar dingen verknallen. Bedankt voor Uw zorg en Uw voorzienigheid. Dank U voor mijn vrienden.

Het was geweldig om de familie op bezoek te hebben tijdens de feestdagen. Ik heb nu een beter idee van wie ik ben, ook al weegt de eenzaamheid zwaarder nu ze allemaal weer weg zijn. Dank U Heer voor de hoop en de vreugde die in de toekomst in het verschiet liggen. Help mij om geduldig te zijn en op Uw tijdschema te vertrouwen.

Ik hou van U, Nancy

---------


Brief van God - Geduld (januari 1985)

Nancy, ben geduldig. Ik heb een prachtig plan voor je, maar er moet nog veel gedaan worden om je daarvoor klaar te stomen, en er moeten nog veel wonden geheeld worden. Ik hou zielsveel van je.


---------


Brief van God - Luister (februari 1985)


Nancy, Ik hou van je. Ik vergiet Mijn bloed voor je, om jou schoon te maken. Je bent vernieuwd, dus geloof dat dat waar is. Je bent lieflijk in Mijn ogen en Ik heb je precies geschapen zoals je bent. Bekijk jezelf niet al te kritisch en raak ook niet ontmoedigd omdat je in je eigen ogen niet perfect bent. Dit leidt alleen maar tot frustraties. Ik wil dat je Mij vertrouwt, Nancy, en van dag tot dag leeft. Verblijf in Mijn macht en liefde en ben vrij. Ben jezelf. Laat andere mensen niet bepalen hoe je leeft.

Ik zal je leiden als je Mij dat toestaat. Ben je in alles bewust van Mijn aanwezigheid. Ik geef je geduld, liefde, vreugde en vrede. Zoek de antwoorden in Mij. Ik ben je Herder en Ik zal je leiden. Volg alleen Mij. Vergeet dat nooit. Luister en Ik zal je vertellen wat Mijn wil is. Ik hou van je, Nancy. Ik hou van jou! Laat deze liefde uit je voortvloeien en stort deze liefde uit over alle mensen in je omgeving.

Maak je geen zorgen over jezelf; jij bent Mijn verantwoordelijkheid. Ik zal je veranderen en je zal dit nauwelijks merken. Je moet van jezelf en anderen houden, eenvoudigweg omdat Ik van je hou. Hou je ogen niet op jezelf gericht; kijk alleen naar Mij. Ik leid, Ik verander, Ik schep, maar niet wanneer je dit op je eigen manier probeert; Ik zal geen gevecht aangaan met je eigen inspanningen.

Je bent van Mij, Nancy. Geef Mij de vreugde om jou als Mijzelf te maken. Laat Mij jou vrede, vreugde en zachtmoedigheid geven. Niemand anders kan dit doen. Je bent niet van jezelf. Je bent met bloed vrijgekocht en je bent nu van Mij. De enige vereiste voor jou is dat je naar Mij kijkt, alleen naar Mij, en nooit naar anderen. Verzet je daar niet tegen. Ontspan je in Mijn liefde. Geef je eigen pogingen op. Laat Mij jou vormen. Mijn wil is perfect en Mijn liefde voldoende. Kijk naar Mij.

Ik hou van je Nancy.

---------


Brief van God - Gehoorzaamheid (februari 1987)


Mijn lieve Nancy,

Ik smeek je om je als een pelgrim te onthouden van de vleselijke begeerten die oorlog voeren tegen je ziel. Als je grootse dingen voor het Koninkrijk wil doen, begin dan met gehoorzaamheid op het gebied van de kleine dingen. Ik hou van je.

---------


Brief aan God - Kracht (oktober 1988)

Lieve Heer,

Dank U voor Uw kracht en Uw bemoediging!

Ik zeg "Ja!" tegen de toekomst!

Ik ben het beu om zo gestrest te zijn over dingen die ik niet in de hand heb.

Ik kan positieve beslissingen nemen over mijn dagelijkse leven.

Ik kan mij tot U en andere Christenen wenden als ik kracht en richting nodig heb.

Ik kan plannen voor de toekomst maken, zodat ik altijd iets heb om naar uit te kijken.

Ik kan van mezelf houden en mezelf goed verzorgen, terwijl ik tegelijkertijd ook van anderen kan houden.

Ik zal mezelf emotioneel niet laten ontmoedigen wanneer anderen mij deprimeren.

Ik zal proberen om mijzelf in U te versterken, zodat ik anderen met Uw Woord kan bereiken.

Ik zal de toekomst met hoop tegemoet zien.

Het antwoord op dit alles zal "Ja!" zijn!

Dank U voor Uw zegeningen.

Help mij om het beste te zijn wat ik kan worden.

Liefs, Nancy


---------


Brieven van God - Herinneringen (oktober 1988)

Nancy,

Verkrijg wijsheid.

Hou je aan de geboden.

Ben barmhartig voor de armen en geef hen wat ze nodig hebben.

Vraag altijd het advies van Christenen.

Vrees de Heer.

Luister niet meer naar wereldse wijsheid.


Nancy,

Lees je Bijbel elke dag.

Kniel elke dag om te bidden.

Sta op tijd op.

Drink water, geen alcohol.

Eet fruit, groenten en granen.

Doe aan lichaamsbeweging.

Benader andere mensen.


---------


Brief aan God - Richting (20 februari, 1990)


Op de vooravond van mijn 49e verjaardag…

God,

Alleen U kunt mijn dagen tellen, maar ik heb het gevoel dat ik nog vijftien productieve jaren zal hebben. Geef mij een visie voor deze jaren. Gebruik mij voor Uw heerlijkheid. Ik heb in het afgelopen jaar Uw Woord gelezen en ik voel mij veroordeeld door mijn gebrek aan gehoorzaamheid en door alle tijd en energie die ik verspild heb. Neem mijn onzekerheden en angsten weg. Geef mij een positief richtinggevoel. Help mij om anderen op een positieve manier te benaderen. Help me om tevreden te zijn met waar U mij gebracht hebt. Neem mijn ontevredenheid weg over mijn persoonlijke groei.

U bent mij zo genadig. U kent mijn innerlijke delen, gedachten en worstelingen. U houdt van mij en hebt een uitmuntend plan voor mij. Geef mij Uw vrede. Help mij om steeds Uw wegen te bewandelen. Ik kan dit niet in mijn eentje.

Vul me met Uw liefde.

Amen, Nancy.

---------


Brief aan God - Uitgeput (juli 1993)


Lieve God,

Ik ben mijn ziekte zo beu. Ik ben zo moe van mijn depressiviteit en van de oude orde in mijn leven. Ik verlang naar licht, hoop, gezondheid en de toekomst. Help me om mijzelf te verjongen en om mijn energie door te geven aan de mensen om me heen.

Liefs, Nancy

---------


Brief van God - Gezondheid (juli 1993)


Lieve Nancy,

"Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal!"

Schrijf...

---------


Brief aan God - Roeping (juli 1993)

Lieve Heer,

Dank U voor Uw roeping voor mij; het schrijven over mijn leven.

Dank U voor het leven dat U mij hebt gegeven.

Uw dochter,

Nancy


Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
(Psalm 25:4-5)

HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
(Psalm 18:3)

Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is hij
voor allen die bij hem schuilen. (Psalm 18:31)


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden