Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Kringen in het water


Kringen in het water

Net zoals een steentje in een vijver meerdere kringen in het water maakt, zo deed mijn moeder dat ook in de levens van de mensen die zij raakte...

Beste Randall,

Ik kan maar niet genoeg zeggen hoe zeer mijn leven gezegend is door de vriendschap van jouw lieve moeder. Wanneer ik over haar leven nadenk, dan geloof ik oprecht dat zij de meest liefdevolle mens is die ik ken. Zij heeft zo veel van zichzelf gegeven. Ze heeft bijzonder onzelfzuchtige keuzes gemaakt die mij nog steeds verbazen. Ik kan alleen maar hopen dat ik, wanneer ik in moeilijke tijden terecht kom, daar met net zo veel vreugde en bemoedigende woorden voor anderen doorheen kan gaan als jouw moeder. Zij was een prachtige getuige voor ons allen; voor oude en nieuwe vrienden.

Liefs, een vriend


Beste Randall,

Je moeder was altijd een "opkikker" voor ons. Ze leidde haar leven vol moed en geloof. Haar geloof in God werd door deze ziekte alsmaar dieper en dieper. Haar grootste geschenk voor ons allen was dat zij haar liefde voor de Heer met ons deelde. Wij zullen hier moed uit putten. Nancy heeft de strijd werkelijk dapper gestreden, de wedloop volbracht en de kroon gewonnen.

Liefs, een vriend


Beste Randall,

Je moeder was een bijzondere en geweldige vriendin, en ze was een inspiratie voor ieder die haar kende. De weerklank van de Heilige Geest in haar leven is verbazingwekkend geweest. Jouw geloof en toewijding aan Jezus was ongetwijfeld het antwoord op haar diepste en meest dierbare gebeden. Houd in gedachten dat de timing hiervan voor jou van God afkomstig was. Hij heeft Zijn doelen. Jij bent een getuigenis van Gods liefde en trouw...

Liefs, een vriend


Een anoniem gedicht

Kanker is zo beperkt...

Hij kan de liefde niet verminken,

hij kan de hoop niet vermorzelen,

hij kan het geloof niet aantasten,

hij kan de vrede niet verteren,

hij kan het vertrouwen niet schaden,

hij kan de vriendschap niet doden,

hij kan de herinneringen niet uitwissen,

hij kan de moed niet tot zwijgen brengen,

hij kan de ziel niet binnendringen,

hij kan het eeuwige leven niet inkorten,

hij kan de Geest niet dempen,

hij kan de kracht van de opstanding niet verkleinen.


Een gedicht van een vriend

Hoe kunnen wij een regenboog vangen?
De zoete geur van een lelie?
Het lied van een nachtegaal?
Het sierlijke waaien van het riet,
een kabbelende rivier,
een havik die zweeft waar vrije zielen thuishoren?
Hoe kunnen wij haar uitstraling vastgrijpen,
zo liefdevol, zo gereed om te geven?
"Ik leer nu hoe ik kan sterven,"
zo vertelde Nancy ons.
"Nee, door Gods genade
leer ik nu hoe ik kan leven!”

En dankzij jou, Nancy,
leren wij dat nu ook.
Halleluja!


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden