Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Volledige overgave aan God


Volledige overgave aan God

Het ging allemaal om een volledige overgave aan God! Ik besloot me uit het onderwijs terug te trekken door met pensioen te gaan, om zo de grootste stressfactor uit mijn leven weg te strepen. Dit was geen gemakkelijke beslissing, omdat ik heel graag les gaf en ook het idee had dat ik mij misschien ziek zou gaan voelen als ik dit "normale" onderdeel van mijn leven zou opgeven. Nadat ik zelf vele "Stephen Ministers" had opgeleid (mensen die voor anderen in crisissituaties zorgen), had ik nu mijn eigen "Stephen Minister". Ze bezocht mij op de avond voordat ik mijn beslissing over mijn pensioen zou moeten nemen en ze bad met me. Vervolgens wandelden we samen over het strand en ik besprak mijn besluiteloosheid met haar. Toen ze naar huis ging, had ik besloten om niet met pensioen te gaan. Maar twee uur later, na meer gebeden en gesprekken met mijn man en mijn zoon en na een verdere bestudering van het pensioenpakket (met onder andere een ziektekostenverzekering tot 65-jarige leeftijd), besloot ik om het toch te doen. Toch moest mijn man mij de volgende dag nog letterlijk naar het kantoor sleuren waar ik de benodigde papieren moest ondertekenen. Maar op het moment dat ik ze had getekend wist ik dat het ongetwijfeld de beste beslissing was. Ik zou de rest van mijn leven in volledige overgave aan God doorbrengen.

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

(Psalm 25:4-5)

Volledige overgave aan God...

Lieve God,

Ik ben druk bezig geweest om na 33 jaar in het onderwijs met pensioen te kunnen gaan en ook met mijn zoektocht naar alternatieve geneeswijzen voor mijn kanker. Ik weet dat mijn vertrouwen in Uw helende kracht mijn beste alternatief is. Het spijt me dat ik andere geneeswijzen een hogere prioriteit heb gegeven. Geef mij alstublieft richting, geef mij Uw vrede en help mij om anderen met Uw liefde en vrede te benaderen. Ik ben dankbaar omdat U de deur naar mijn pensioen hebt geopend. Ik geef U de rest van mijn leven…

Ik zal je louteren, maar niet als zilver,
in de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven.
Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël:
Ik ben de HEER, jullie God,
die jullie onderricht in je eigen belang,
die jullie leidt op de weg die je gaat.

(Jesaja 48:10,17)


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden