Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Het doel van mijn leven


Het doel van mijn leven

Ik heb je over enkele van mijn dieptepunten verteld aangaande de zin van mijn leven. Het hoogtepunt was het moment waarop mijn zoon en mijn schoondochter een persoonlijke relatie met God begonnen. Zij hadden voor mij gebeden, maar ze hadden niet echt het idee dat ze er wat mee bereikten. Dus begonnen ze een kerk te bezoeken, wat hen bij hun gebeden heeft geholpen, maar als rationele denkers hadden ze veel twijfels. Ze hadden erg veel moeite met het "Christen worden", omdat ze een zekere bewijslast als basis voor hun geloof nodig hadden. Dit rationele denken had mijn zoon geholpen om een succesvol advocaat en zakenman te worden, maar had het voor hem moeilijk gemaakt om in Jezus Christus te geloven. Ze begonnen een cursus voor sceptici in hun kerk te volgen, en ze ontdekten - onder andere door middel van archeologie, oude historische teksten en de profetieën die tot in detail werden vervuld - dat de Bijbel waar is. Er bestaat meer bewijs voor de Bijbel dan in een rechtszaak nodig zou zijn om iemand te veroordelen. Mijn zoon en schoondochter werden gelovigen in Christus en mijn kleinkinderen werden nu in een Christelijk gezin opgevoed. Dat maakte mijn kanker zinvol en gaf mij een doel in mijn leven.

Het doel van mijn leven ontdekken…

Vandaag gaf ik voor het derde jaar op rij mijn getuigenis tijdens onze jaarlijkse "Christian Outreach Week". Ik weet zeker dat anderen erdoor gezegend werden, maar ongetwijfeld niet zo zeer als ik zelf. Dit jaar vroeg Randall mij of hij dit praatje samen met mij mocht doen, zodat hij kon vertellen hoe mijn kanker hem naar de Heer had teruggebracht. God verhoort gebeden op mysterieuze manieren. Hij zal alle omstandigheden voor goede doelen gebruiken in de levens van Zijn kinderen. Hij verhoort het vurigste gebed van een moeder voor de ziel van haar geliefde zoon.

Tijdens Randalls gedeelte van het praatje voelde ik zo veel liefde! Randall had mij eerder gevraagd hoe hij de kennis over Christus vanuit zijn hoofd ook in zijn hart kon krijgen. Nou, ik zag hoe dat gebeurde toen hij emotioneel sprak over de invloed van mijn kanker op zijn leven. Hij keek mij toch met zo veel liefde in zijn ogen aan! Hij was verrast dat zo veel moeders zijn boodschap vergeleken met het verhaal over de "verloren zoon". Zij vonden hoop voor hun dwalende kinderen. Een vriendin benaderde me achteraf en zei: "Randall zal een echte 'man van God' worden."

Wat een grandioos doel voor mijn kanker... wat een grandioos doel voor mijn leven!

...[dan] zal wat geschreven staat in vervulling gaan:
‘De dood is opgeslokt en overwonnen’

(1 Korintiërs 15:54)

Maar laten we God danken,
die ons door Jezus Christus, onze Heer,
de overwinning geeft.
(1 Korintiërs 15:57)


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden