Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

De vreugde van de Heer


De vreugde van de Heer

Kanker kan ons bitter of beter maken. Ik heb ontdekt dat de vreugde van de Heer erg belangrijk is in mijn genezingsproces. Filippenzen 4 zegt: "Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat lieflijk is, alles wat lof verdient, en de God van de vrede zal met u zijn."

God gaf mij de belofte uit 3 Johannes 2 via de leider van mijn Bijbelstudiegroep: "Geliefde, boven alles bid ik dat het u goed gaat en dat u gezond bent, zoals uw ziel gezond is." Mijn kanker heeft mij niet alleen de tijd gegeven om de Bijbel te bestuderen, maar ook het verlangen om een diepere relatie met God te ontwikkelen. Ik hoop nu op lichamelijke genezing, maar ik geniet ondertussen van de geestelijke genezing die ik op dit pad ervaar.

De vreugde van de Heer beschermt onze geest...

Kanker kan je lichaam binnendringen, maar je moet weigeren om je geest erdoor te laten aantasten. Terwijl je lichaam meer en meer aangetast wordt, moet je in steeds grotere mate op God vertrouwen. Gods liefde zal je geest sterk maken.

De vreugde van de Heer helpt ons om Zijn vreugde te verkondigen...

Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken,
en deel ervan uit aan wie niets heeft,
want deze dag is gewijd aan onze Heer.
Wees niet bedroefd, want de vreugde
die de HEER u geeft, is uw kracht.’”
(Nehemia 8:10).

De vreugde van de Heer helpt ons om bitterheid te voorkomen...

Je hebt een keuze wanneer je door moeilijke tijden heen gaat: wil je beter worden of wil je bitter worden? Ik heb het vanzelfsprekende ontdekt: beter is beter dan bitter.

Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig
wanneer u in allerlei beproevingen geraakt,
want u weet dat de beproeving van uw geloof
standvastigheid voortbrengt.
En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken,
zodat u volmaakt en onberispelijk bent
en in niets tekortschiet.
(Jakobus 1:2-4).

De vreugde van de Heer helpt ons om dagelijks alle omstandigheden te aanvaarden...

Vandaag geen chemotherapie. Ik had een tekort aan bloedplaatjes en mijn witte en rode bloedcellen zagen er ook niet zo goed uit. En vandaag bleek mijn CEA markeerwaarde maar liefst 157 te zijn. Ik denk dat deze chemokuur ook niet werkt. Misschien is de kanker ondertussen wel immuun geworden tegen al deze chemokuren. Ik heb nu wat pijn in mijn linkerzij. Ik heb volgende week donderdag een scan van mijn beenderen om te onderzoeken wat dat is. Ondertussen heb ik vrede en aanvaard ik Gods wil voor mijn leven, maar ik vraag me af welke andere behandelmogelijkheden mij nog resten...

De vreugde van de Heer vergroot ons dagelijkse bewustzijn...

Kanker heeft mij ervan bewust gemaakt dat mijn dagen op deze aarde geteld zijn. Ik wil mijn dagen niet verkwisten met nutteloze activiteiten. Ik wil mijn tijd gebruiken om dingen te doen die mij dichter tot het evenbeeld van Christus zullen doen groeien. God, ik geef U de tijd die ik heb.

Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar kan voltooien en de taak kan vervullen die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: de verkondiging van de goede boodschap van Gods genade.

(Handelingen 20:24)


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden