Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Geschenken van God


Geschenken van God

De afgelopen vijf jaar zijn geschenken van God geweest. Toen in 1997 bleek dat de borstkanker naar mijn ruggengraat was uitgezaaid, wist ik dat mijn dagen geteld waren. Alleen God kende dat aantal en Zijn tijdschema is perfect. Dus plaatste ik mijn vertrouwen in Hem. God heeft mij mijn laatste dagen gegeven zodat ik kan zien hoe Zijn wonderbaarlijke plan wordt uitgevoerd in de levens van mijn geliefde naasten.

Ik ben gezegend omdat ik mijn drie kleinkinderen ter wereld heb zien komen en hen heb leren kennen als unieke, door God geschapen mensen. Ik zou heel graag hun successen en de bijzondere momenten in hun latere levens met hen willen vieren, maar ik ben getroost door de wetenschap dat zij in een Christelijk gezin worden opgevoed.

De grootste zegening was wel dat Randall na twintig jaar twijfels, agnosticisme en zelfs atheïsme naar een overtuigd geloof in Jezus terugkeerde. Als gelovige moeder had ik jarenlang vurig gebeden dat mijn zoon een echte "man van God" zou worden, maar ik zag hiervan geen tekenen tot de Moederdag van het jaar 2000, toen hij in de kerk naast me zat en de oude hymnes meezong, met een open hart naar de preek luisterde en aan het Heilig Avondmaal deelnam.

Choreografie...

Wie weet hoe God werkt, maar Zijn Heilige Geest is als een choreograaf die "voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede".

Ik ben het met Paulus eens wanneer hij in Romeinen 8 het volgende zegt: "Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.”

Ik wacht geduldig op een nieuw gezond lichaam, of dat nu hier op aarde zal zijn of in de hemel met Jezus. Heb jij diezelfde hoop?


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden