Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Gebeden om genezing


Gebeden om genezing

Mijn vrienden overspoelden mij met gebeden om mijn genezing. Mijn man en ik baden onophoudelijk om Gods wijsheid voor ons en voor de artsen die mij behandelden. Ik voelde dat God aanwezig was wanneer ik beslissingen moest nemen en behandelingen moest ondergaan. Dit gaf mij veel steun en zelfvertrouwen. We begonnen ook andere mensen hierom te vragen. Het is moeilijk om afhankelijk van anderen te zijn en om hulp te vragen, vooral als je gewend bent aan een grote mate van onafhankelijkheid. Maar een buurman die ons naar een artsenbezoek bracht toen niemand anders beschikbaar was, zei: "Jij bent voor ons een zegen." Dus probeerde ik hulp van anderen te aanvaarden en op mijn beurt anderen te zegenen. Al snel stond ik op de gebedslijstjes van een groot aantal mensen, net als op gebedslijsten van verschillende kerken. Ik werd met olie gezalfd en de gebedsgroepen van onze kerk legden mij handen op. De mensen "verhieven mij in hun gebeden" en dat is precies hoe ik me voelde;- alsof al deze gebeden mij boven alle gevaren deden uitstijgen en de zware chemotherapie en bestralingen gemakkelijker maakten. Wetenschappers hebben recentelijk aangetoond dat "gebeden om genezing" mensen helpen omgaan met hun ziekten en hun herstel vergemakkelijken, zelfs als zij niet eens weten dat er iemand voor hen bidt. Ze weten niet hoe het werkt, maar wel dat het werkt.

Gebeden om genezing -- Wees dapper...

God is een liefdevolle, verantwoordelijke Vader. Hij zal ons geven wat goed voor ons is (een wortel in plaats van snoep). Een gebed is dapper als we werkelijk naar Gods wil streven: laat niet mijn wil gedaan worden, maar laat Uw wil gedaan worden.

Gebeden om genezing -- Wees hoopvol...

God is onze hoop en onze belofte. Hij houdt alle dingen in Zijn handen en Hij verricht wonderen. We zijn een onderdeel van Zijn gezin en Hij houdt van ons. Zelfs als we ernstig in de problemen zitten, hoeven we niet bang te zijn. We hoeven alleen maar op Hem te vertrouwen. Hij bekommert Zich om onze dagelijkse behoeften en om onze problemen. Hij kan het grotere totaalbeeld zien en weet wat het beste voor ons is. We moeten in Hem berusten, Hem gehoorzamen en dagelijks Zijn wil opzoeken, in onze gebeden en in onze Bijbellezing. God kijkt naar onze harten. Onze problemen kunnen ons dichter bij God brengen en onze harten genezen, zodat we Zijn licht en liefde voor anderen kunnen weerspiegelen.

Gebeden om genezing -- Vind kracht...

God, geef mij de kracht om nog meer kankerbehandelingen aan te kunnen. Help mij om de manieren te zien waarop ik deze pijnlijke periode kan gebruiken om met oprechte gevoelens voor anderen te bidden.


Lees VerderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden