Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Op God vertrouwen


Op God vertrouwen

Ik vertrouwde nu op God. Ik had nu meer tijd om me op Gods plan te concentreren en om gezond te worden. Ik bezocht twee verschillende diëtisten en begon minder vet te eten, en meer fruit, groente en hele granen. Wanneer het mogelijk was kocht ik "organisch" voedsel. Mijn voormalige collega's kochten een fruitpers voor me, zodat ik zelf sap en "smoothies" kon maken van fruit en groente. Ik nam vitaminetabletten en ik dronk veel kruidenthee en water. Ik gaf de cafeïne en wijn op. Ik wandelde dagelijks en nam lange, ontspannende baden. Ik nam de tijd om te bidden en te mediteren; ik nam de tijd om God te vertrouwen. Ik sloot me aan bij acht Bijbelstudies, maar bracht dit al snel terug tot twee wekelijkse studies waarvoor wel veel "huiswerk" vereist was. Ik bezocht ook tweewekelijkse en maandelijkse praatgroepen en besteedde veel tijd aan het lezen van de Bijbel en andere inspirerende boeken. Ik hield een dagboek bij waarin ik mijn gevoelens en de dingen waar ik dankbaar voor was opschreef. Ik bezocht zelfs een psycholoog om te kunnen omgaan met de woede en de schuldgevoelens waarmee ik nog niet had afgerekend. Maar het belangrijkste is dat ik leerde om God volledig te vertrouwen. Hij is Degene die in al mijn behoeften voorziet. Zijn genade is voldoende.

Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is hij
voor allen die bij hem schuilen.
(Psalm 18:31)

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
(Psalm 18:2-3)

Op God vertrouwen en alles aan Hem overgeven…

Kanker heeft mij geleerd om te vertrouwen. Ik vertrouwde altijd op mezelf in plaats van God. Maar ik ontdek nu dat God in al mijn behoeften kan voorzien. Wanneer ik door mijn omstandigheden overweldigd word, dan komt dat omdat ik alles weer op eigen houtje probeer en de zaken niet aan Hem overgeef. Wanneer ik mijn kanker loslaat en aan God geef, dan zal Hij alles tot een goed einde brengen.

Leg je leven in zijn handen, vertrouw op hem,
hij stelt je niet teleur.

(Psalm 37:5)


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden