Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

Geestelijke groei


Geestelijke groei

De kinderjaren op de basisschool zijn de beste jaren om een fundering te leggen voor hun geestelijke groei. In het algemeen willen kinderen in deze periode gretig nieuwe dingen leren en hebben ze respect voor gezag. Omdat ik een lerares was, bevond ik me in een positie waarin ik een voorbeeld voor hen kon zijn op het gebied van studeren en werklust. Ik kon mijn zoon niet zomaar vertellen dat hij eerst zijn huiswerk moest doen voordat hij TV kon kijken. Ook ik moest eerst mijn huiswerk doen voordat ik de TV kon aanzetten. Jarenlang zaten we door de week 's avonds samen aan de keukentafel en deelden we deze tijd met elkaar... terwijl we ons huiswerk deden.

Dit waren de jaren waarin ik mij moest vasthouden aan Gods belofte voor mijn zoon:

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

(Spreuken 22:6)

Ik bad voor mogelijkheden en de kracht om deze belofte kracht bij te zetten.

Tot zijn twaalfde levensjaar groeide mijn zoon als jongen, als leerling en als Christen. Op geestelijk vlak reageerde mijn zoon heel positief op eenvoudige boodschappen en eenvoudige liedjes; de kinderlijke benadering van geestelijke groei die zo liefdevol en puur is.

Jezus houdt van de kleine kinderen. . .

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei:
‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

(Lucas 18:16-17)


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden