Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

De volledige wapenrusting van God


De volledige wapenrusting van God

Ik hertrouwde toen mijn zoon vijf jaar oud was. Ik klom uit een dal. Mijn tweede echtgenoot was zo "mannelijk". Hij had een zeilboot, deed mee aan autoraces en was vliegtuigpiloot. Hij was een artiest en een musicus. Hij kon alles bouwen en alles repareren, en hij zorgde ervoor dat hij mijn zoon bij al deze activiteiten betrokken hield. Ook al was hij niet helemaal zonder problemen toen we elkaar ontmoetten, en ook al was hij al snel "verveeld" met elke baan die hij had, toch vervulde hij de rol van stiefvader erg goed. Misschien had ik op dat moment wel het idee dat ik niet al te kieskeurig mocht zijn.

Gelukkig gingen we als "nieuw" gezin regelmatig samen naar de kerk. Mijn zoon ging naar de zondagsschool. We sloten ons aan bij een kleine Christelijke studiegroep (die tot de dag van vandaag nog steeds bij elkaar komt). Ook al hadden we weer een "vaderfiguur" in huis, toch stond ik erop dat ik degene was die mijn zoon zou tuchtigen, mocht dat nodig zijn. Ik gebruikte een houten lepel, maar ik heb dat maar één keer hoeven doen ("Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem."). We haalden huisdieren in huis, veel huisdieren. Het duurde niet lang voordat we alle beesten in en rond het huis hadden die een mens zich kan voorstellen, van muizen tot honden, en zelfs een varken en een wasbeer.

Toen mijn zoon ongeveer zeven jaar oud was, brachten we zelfs nog meer stabiliteit in ons gezin. We verhuisden naar een echt huis in een nieuwe woonwijk. We hielpen er met de bouw van een kerk, waar ik de leiding had over de zondagsschool en mijn man een ouderling was. We begonnen een tweede Christelijke studiegroep, in ons eigen huis (en ook deze groep komt nog steeds samen).

We zorgden ervoor dat mijn zoon dagelijks bad en dat hij aan verschillende activiteiten en uitstapjes van de kerk deelnam. We wilden een voorbeeld voor hem zijn en mijn zoon reageerde hier heel goed op. Toen hij zeven was, aanvaardde mijn zoon de Heer, op zijn knieën naast zijn bed. We hadden zojuist samen Efeziërs 6:10-18 gelezen en mijn zoon besloot dat hij er klaar voor was om zelf de "volledige wapenrusting van God" aan te trekken.

De volledige wapenrusting van God...

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
(Efeziërs 6:10-18)


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden