Alles Over Het Hart Mooi geweven hart - Alles Over Het Hart Banier

De diagnose


De diagnose: borstkanker

Ik zou graag willen beweren dat ik mij tot de Heer wendde toen de diagnose van borstkanker was gesteld, maar ik deed dat niet. In plaats daarvan las ik alles wat ik maar over borstkanker kon vinden. Ik had het gevoel dat ik mij moest voorbereiden op het belangrijkste examen van mijn leven. En ik vroeg me af waarom God dit toestond, juist nu mijn nieuwe echtgenoot en ik zo gelukkig waren. Had God niet juist beloofd dat Hij een prachtig plan had voor mijn leven en voor Bobs leven? Ik vroeg mij ook af wat ik gedaan had om deze kanker te krijgen; misschien te veel koffie, wijn, stress of de oestrogeentherapie die ik al vijf jaar lang had ondergaan sinds mijn hysterectomie? Ik voelde me belabberd, omdat Bob opnieuw een gevecht met kanker moest aangaan. Hij had zojuist zijn dochter aan deze ziekte verloren.

Toen mij werd verteld dat ik borstkanker had, had ik het volgende moeten opeisen...

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.
(Spreuken 3:5-8)

Met tranen slapen we ’s avonds in,
’s morgens staan we juichend op.
(Psalm 30:6)

Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
(Psalm 126:5)

Een gebed voor de diagnose van borstkanker…

Wanneer het pad zwaar is, van dag tot dag,
Wanneer verdriet je ogen met tranen vult,
Dan worden door de keus om in Christus te zijn
onze zielen getroost en onze angsten verhuld.


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHeart.org, Alle rechten voorbehouden